Dalak koruyucu distal pankreatektomi

Bu makalede benign distal pankreatik lezyonlarda uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin (DKDP) klasik distal pankreatektomiye (KDP) karşıt avantajları, güvenirliği ve sonuçları irdelenmiştir. Distal pankreas lezyonları izlenen 6 ardışık hastada başarı ile dalak koruyuculu distal pankreatektomi işlemi uygulanmıştır. Tüm olgular peroperatuar komplikasyonlar, operasyon süreleri, hastane yatış süreleri ve izlem süreçleri açısından değerlendirilmiştir. Altı olgunun tümü kadın ve yaş ortalaması 58 olarak izlendi. Preoperatif radyolojik incelemeler tüm olgularda distal pankreasta yerleşen benign lezyonları tanımlamaktaydı. Bu işlemin uygulandığı altı hasta grubunda lezyon dağılımı olarak 3 olguda nöroendokrin tümör, bir olguda müsinöz kistadenom, bir olguda seröz kistadenom ve bir olguda da retansiyon kisti olarak izlendi. Seride operasyon süresi ve postoperatif hastane yatış süresi sırasıyla ortalama 180 dakika ve 9.5 gün olarak izlendi. Mortalite izlenmeyen seride tek komplikasyon bir hastada postoperatif ortaya çıkan ve insülin ihtiyacı gerektiren hiperglisemi oldu. Splenik vasküler yapıları koruyarak uygulanan dalak koruyuculu distal pankreatektominin güvenli olarak distal pankreas lokalizasyonlu özellikle benign lezyonlar için tercih edilebilecek cerrahi işlem olarak kabul edilmelidir.

Spleen preserving distal pancreatectomy

To evaluate the advantages, safety and outcomes of spleen preservation during distal pancreatectomy over conventional distal pancreatectomy for benign distal pancreatic lesions. Six successful distal pancreatectomy cases with splenic conservation have been reported for the treatment of benign pancreatic diseases of the distal pancreas. Perioperative complications, operative time, length of postoperative stay, and overall survival times were analyzed. All six patients were female with a mean age of 58. Radiologic examinations revealed benign distal pancreatic lesions preoperatively. This technique has been applied in patients with neuroendocrine tumor (n=3), mucinous cystadenoma (n=1), serous cystadenoma (n=1) and retantion cyst (n=1) in the tail of the pancreas. The mean operative time and postoperative hospital stay were, respectively, 180 minutes and 9.5 days. There was only one complication, postoperatively. One patient required insulin infusions due to postoperative glucose intolerance. There were no postoperative deaths. Spleen-preserving distal pancreatectomy with splenic vessel conservation can be safely performed and should be indicated in the surgical management of benign pancreatic diseases of the distal pancreas.

Kaynakça

1. Lillemoe KD, Kaushal S, Cameron J. L, et al; Distal pancreatectomy: indications and outcomes in 235 patients; Ann Surg 1994; 229; 693-700.

2. Richardson DQ, Conner CS; Distal pancreatectomy with and without splenectomy; Am Surgeon, 1989; 55; 21-25.

3. Aldridge M. C, Williamson R.C.N; Distal pancreatectomy with and without splenectomy; Br. J. Surg. 1991; 78; 976-979.

4. Bridget N. F, Charles F. F, Hung S. H, et al; Morbidity, mortality, and technical factors of distl pancreatectomy; Am J Surg 2002; 183;237-241.

5. Benoist S, Dugue L, Sauvanet A, et al; Is there a role preservation of the spleen in distal pancreatectomy; J. Am. Coll. Surg 1999; 188; 255-260.

6. Holdsworth RJ, Irwing AD, Cushieri A; Postsplenectomy sepsis and it’s mortality rate: Actual versus perceived risk; Br. J. Surg 1991; 78; 1031-1038.

7. Yamaguchi K, Noshiro H, Yokohata K, et al; Is there any benefit of the spleen in distal pancreatectomy?; Int Surg 2001; 86; 162-168.

Kaynak Göster