Pankreas psödökisti pankreas kanseri tanısında gecikmeye neden olur mu? Olgu sunumu

Pankreas kistik neoplazileri nadir rastlanır ve görüntüleme yöntemleriyle psödökist olarak yanlış tanımlanabilirler. Pankreasın diğer kistik lezyonları na benzerlikleri nedeniyle ameliyat öncesi tanımlanmaları zordur. Ancak, endoskopik ultrasonografi pankreatik kistik lezyonların ayırıcı tanısında önemli bir görüntüleme metodudur. Bazen kistik kitlenin tüm değerlendirmelerine rağmen pankreas kistinin ayırıcı tanısı yapılamaz. Ameliyat öncesinde doğru tanıyı yapmak ve uygun tedaviyi sağlamak için pankreas neoplazilerini de düşünmemiz gerekir. Bu tür pankreatik psödökistler, pankreas neoplazilerinin tanı ve tedavisinde gecikmeye neden olabilir. Biz, ameliyat öncesinde pankreas psödökisti olarak tanımlanmı ş, ancak ameliyatında pankreas kistadenokarsinomu bulunan olguyu sunduk.

Does pancreatic pseudocyst cause a delay in the diagnosis of pancreatic neoplasm? Case report

Cystic neoplasms of the pancreas are rare and may be mistaken for pseudocysts by imaging studies. The preoperative diagnosis is difficult due to similarity to other cystic lesions of pancreas. However, endoscopic ultrasonography is a usefull complimentary imaging method for differentiation of a pancreatic cystic lesion. Occasionally, despite a complete evaluation of a cystic mass, the differential diagnose of a pancreatic cyst may not be determinated. In order to make a correct diagnosis before proceeding with the operation and to provide proper treatment, we also need to think of pancreatic neoplasms. Such pancreatic pseudocysts may cause a delay in the diagnose and treatment of a pancreatic neoplasm. We report a new case of cystadenocarcinoma of pancreas diagnosed in the operation, misinterpreted as pancreatic pseudocyst preoperatively.

Kaynakça

1. Schwarz SI, Shires GT, Daly JM. et al. Principles of surgery. Pancreas, seventh ed. 1999; 1485-9.

2. Lee LY, Hsu HL, Chen HM. et al. Ductal adenocarcinoma of the pancreas with huge cystic degeneration: a lesion to be distinguished from pseudocyst and mucinous cystadenocarcinoma. Int J Surg Pathol. 2003 Jul; 11: 235-9.

3. Yeh TS, Cheng AJ, Chen TC. et al. Telomerase activity is a useful marker to distinguish malignant pancreatic cystic tumors from benign neoplasms and pseudocysts. J Surg Res. 1999 Dec; 87: 171-7.

4. Bedioui H, Moalla N-Manai MH, Chahbani S. et al. Pancreatic cystadenocarcinoma revealed by an acute pancreatitis and exploratory surgery. A rare case report. Tunis Med. 2003 Aug; 81: 586-90.

5. Chang CS, Sheen PC, Chang WT, et al. Solid and cystic tumor of the pancreas--three cases report.. Kaohsiung J. Med Sci. 2002 Jun; 18: 314-8.

6. Song MH, Lee SK, Kim MH. et al. EUS in the evaluation of pancreatic cystic lesions. Gastrointest Endosc. 2003 Jun; 57: 891-6.

7. Michael H, Gress F. Diagnosis of cystic neoplasms with endoscopic ultrasound. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002 Oct; 12:719-33.

8. Rosien U, Layer P. Cystic lesions of the pancreas.. Med Klin (Munich). 1999 Jul 15; 94:3 77-85.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bulantı ve kusmayla başvuran bir addison olgusu

Cengiz BÖLÜKBAŞ, F. Füsun BÖLÜKBAŞ, SUZAN TABUR, MEHMET ASLAN, Ahmet Ö. KÖYLÜ, Tevfik SABUNCU

Sarı tırnak sendromu ile seyreden ülseratif kolit olgusu

Cem ŞAHAN, Emre AKSAKAL

Safra kesesi duvarında kistik heterotopik gastrik mukoza: Bir olgu sunumu

Taner YİĞİT, Bülent GÜLEÇ, Cengizhan YİĞİTLER, Müjdat BALKAN, Mehmet ERYILMAZ, Köksal ÖNER

Standart üçlü tedavi ile eradikasyon sağlanamayan Helicobacter pylori enfeksiyonunda lansoprazol, ranitidin bizmut sitrat, tetrasiklin ve metronidazolden oluşan dörtlü tedavinin etkinliği

SELİM AYDEMİR, TANER BAYRAKTAROĞLU, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ, Ali BORAZAN, Nedret SEKİRMEZ, EROL AKTUNÇ, Gamze NUMANOĞLU

Pankreas psödökisti pankreas kanseri tanısında gecikmeye neden olur mu? Olgu sunumu

Behlül BAYDAR, Necdet ÖZÇAY, Can KECE, Fuat ATALAY

Kolon angiodisplazileri

Cem ŞAHAN

Bulbusta büyük adenom: Olgu sunumu

Zafer BUYRAÇ, Gazi YÖRÜK, Kadir AKSÖZ, Neşe EKİNCİ, Serdal DEMİR, Önder ÇOLAKOĞLU, Belkıs ÜNSAL

Helicobacter pylori eradikasyon tedavisinde lansoprozol, klaritromisin ve amoksisilin ile ranitidin bizmut sitrat, lansoprozol, klaritromisin ve amoksisilin rejimlerinin etkinliğinin karşılaştırılması

BİROL ÖZER, Ender SERİN, ARİF MANSUR COŞAR, Fazilet KAYASELÇUK, Gürden GÜR, Uğur YILMAZ, Sedat BOYACIOĞLU

Crohn hastalığı, psöriasis ve çomak parmaklı bir olgu sunumu

Cem ŞAHAN

Posthepatitik karaciğer sirozlu hastalarda osteoporoz ve kemik metabolizması

Ertuğrul KAYAÇETİN, GÜRCAN KISAKOL