“HER” (AŞK) FİLMİ İZLEYİCİ YORUMLARININ TEMATİK ANALİZİ

Bu makalede, senaristliği ve yönetmenliği Spike Jonze tarafından gerçekleştirilmiş, geçimini başkaları için el yazımı mektuplar yazarak sağlayan Theodore ile bir işletim sistemi olan Samantha arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan 2013 tarihli Her (Aşk) filminin izleyici yorumları üzerinden tematik analizini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada veri seti izleyici yorumlarından oluşturulmuş, izleyici yorumlarına ulaşmak amacıyla “Ekşi Sözlük” isimli platform kullanılmıştır. Ekşi Sözlük’te yer alan “Her” başlığının çevrimdışı bir kopyası 17 Ağustos 2022 tarihinde oluşturulmuş, toplam 773 adet girişin bulunduğu belirlenmiştir. Bu girdilerin içinde film ile ilgili olmadığı saptanan yorumlar analiz dışında bırakılmış, geriye kalan 370 girdi üzerinden tematik analiz gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeye alınan izleyici yorumlarının “Postmodern insanın sorunları”, “Bedensizlik” ve “Değişim-Dönüşüm” olmak üzere üç ana tema üzerinden şekillendiği belirlenmiş, bu temaların da farklı alt temalar içerdiği saptanmıştır. Postmodern insanın sorunları teması; “eksiklikler”, “kaçışlar”, “geleceğe dair korkular”, Bedensizlik teması; “olumlu bir durum olarak bedensizlik”, “bir eksiklik olarak bedensizlik” ve “nötr ya da önemsiz bir durum olarak bedensizlik” olmak üzere üçer alt temaya ayrılmıştır. Son olarak, Değişim- Dönüşüm temasında ise; “insan değişmez” ve “insan değişir” olmak üzere iki alt tema tanımlanmıştır. Elde edilen veriler literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

Thematic Analysis of Audience Commentary on The Movie Her

This article aims to conduct a thematic analysis through audience comments on the 2013 movie Her (written and directed by Spike Jonze). The movie is about the romantic relationship between Theodore, who makes a living by writing handwritten letters for others and Samantha-an operating system. In the study, the data set was created from the audience comments, and the platform called "Ekşi Sözlük" was used to reach the audience comments. An offline backup of the title "Her" in Ekşi Sözlük was created on August 17, 2022, with 773 entries. It was observed that some of the entries were not related to the movie. Those entries were excluded from the analysis. After the exclusion process, the remaining 370 entries were analyzed using the thematic analysis method. It has been determined that three main themes appear in the examined audience comments: "Problems of the postmodern humanity," "Bodilessness," and "Change-Transformation," and it has been observed that these themes also contain various sub-themes. The theme "problems of postmodern humanity" consists of the sub-themes "deficiencies," "escapes," and "fears about the future." Within the sub-themes of the disembodiment theme, bodiliness is interpreted as "a positive condition," "a deficiency," or "a neutral or unimportant condition." Finally, in the theme of "change-transformation," two sub-themes were defined as "people do not change" and "people do change." The data obtained were discussed within the framework of the current literature.

___

 • BARNARD, C. (Yapımcı), FARREY, N (Yapımcı), LUPI, D. (Yapımcı), JONZE, S. (Yönetmen). (2013). Her [Sinema Filmi]. ABD:Annapurna
 • BİRİNCİOĞLU, Y. D. (2020). Her (Aşk) filmi bağlamında gerçeklik temsili sorunu. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 23-34.
 • BRAUN, V. ve CLARKE, V. (2019). Psikolojide tematik analizin kullanımı. S. N. Şad , N. Özer ve A. Atli (Çevirenler). Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 873-898. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.17m
 • BOYATZIS, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Sage.
 • CANNON, W.B. (1915). Bodily changes in pain: Hunger, fear, and rage; An account of recent researches into the function of emotional excitement. Rare Books Club.
 • CAUSEY, M. (2015). The object of desire of the machine and the biopolitics of the posthuman. Resisting Biopolitics: Philosophical, Political, and Performative Strategies.
 • ERGÜN-TAKAN, D. (2018) Posthümanist değerler açısından “Her” filminde beden ve benlik kavramları. Kuruoğlu, H. ve Özsel, KT. (Ed.) Medya ve Beden içerisinde. Detay Yayınları.
 • FAVARO, A. (2019). Digital culture: Fears, hopes and uncertainty about artificial intelligence in sci-fi movies. Ayhan, A. (Ed.) New Approaches in Media and Communication içerisinde, 61-79. Berlin:Peter Lang GmbH doi:10.3726/b15661
 • FINK, B. (1996). The Lacanian subject: Between language and jouissance. Princeton, New Jersey.
 • GELLY, C. (2019). Her (Spike Jonze, 2013): Digital Romance and Post-cinema. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media, 22(2), 41-53. . doi:10.24193/ekphrasis.22.3
 • GÜREL, E.; YAKIN, M. (2007). Ekşi Sözlük: Postmodern elektronik kültür. Selçuk İletişim. 4,4. 203-219.
 • HALL, S. (2009). Encoding/decoding. Thornham, S., Bassett, C. ve Marris, P. (Ed.) Media studies: A reader içerisinde, 3, 28–38. New York:NYU Press
 • JOLLIMORE, T. (2015). “This endless space between the words”: The limits of love in Spike Jonze's Her. Midwest Studies In Philosophy, 39(1), 120–143. doi:10.1111/misp.12039
 • KENDLER, K. S. (2020). The origin of our modern concept of depression—The history of melancholia from 1780-1880: A review. JAMA psychiatry, 77(8), 863-868. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.4709
 • KIYCI, H. (2022). Spike Jonze’s Her: How transhumanism turns into a control mechanism under the name of love. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(23), 121-138. doi: 10.33207/trkede.954659
 • MACDONALD, A. (Yapımcı), Reich, A. (Yapımcı) ve Garland, A. (Yönetmen). (2014). Ex-Machina [Sinema Filmi]. Birleşik Krallık: A24
 • MAY, R. (2010). Aşk ve İrade (5. Baskı). İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • MAY, R. (2019). Kendini Arayan İnsan (14. Baskı). İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • MCCARTY, R. (2016). The fight-or-flight response: A cornerstone of stress research. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior içerisinde (Editör: Fink, G.). 33-37. Melbourne:Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-800951-2.00004-2
 • MINTZ, D. (Yapımcı), NOLAN, C. (Yapımcı), THOMAS, E. (Yapımcı), PFISTER, W. (Yönetmen). (2014). Transcendence [Sinema Filmi]. Birleşik Krallık: Alcon
 • MURPHY, P. (2018). "You feel real to me, Samantha": the matter of technology in Spike Jonze's Her. Technoculture: An Online Journal of Technology in Society, (7) https://tcjournal.org/vol7/murphy/ üzerinden erişildi.
 • PLATON. (2020). Şölen (20. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • SIMUT, A. (2015). The post-human utopian paradise and the impossible gaze from Philip K. Dick to Spike Jonze’s Her. Caietele Echinox, (29), 301-313.
 • ŞAKI-AYDIN, O. (2007). Alımlama araştırmaları ve kültürel çalışmalar geleneğinin katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11). 119-131.
 • UZUNOĞLU, S. (2015) Bir postmodern intiharın ardından Ekşi Sözlük’te kanaatlerin oluşumu ve grupların biçimlenme süreçleri. Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences, 2(2). 424-439.
 • WACHOWSKI, L. (Yapımcı ve Yönetmen), WACHOWSKI, L. (Yapımcı ve Yönetmen). (1999). The Matrix [Sinema Filmi]. ABD:Warner Bros.