ABD Sağlık Sistemi ve Türkiye Sağlık Sistemi ile Karşılaştırılması

Öz Bu çalışma nicel ve nitel verilerden yararlanılarak hazırlanmış bir araştırma makalesidir. ABD ve Türkiye’nin sağlık göstergelerine ilişkin istatistiksel verilerin karşılaştırılması ve yorumlanması yoluyla iki ülke arasında kıyaslama imkânı sunan bu çalışma ABD’ye ilişkin sağlık verilerinin (sigorta kapsamı, finansman kaynakları, bazı sağlık verilerinin ABD ve OECD ülkelerine ait ortalamalarının kıyaslanması, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na bağlı ana hizmet birimleri vb.) yanında coğrafik, demografik, ticari ve tarihi-kronolojik verilere de yer vermektedir. Söz konusu iki ülkeye ait sağlık sistemlerinin birbirinden üstün veya zayıf yanlarını ortaya koymayı ve bu yolla alanyazına ilişkin eksiklikleri tamamlamayı amaçlayan bu çalışmada, temel sağlık göstergeleri, toplam hekim ve hemşire sayıları, hastane yatak sayıları, medikal teknoloji, gıda tüketim verileri ve bağışıklama (aşılama) oranları gibi farklı konulara ilişkin sağlık verileri tablolar yardımıyla karşılaştırılmıştır. Genel olarak ABD’ye ait veriler gelişmiş bir ekonomiye işaret etmektedir ancak tüm halkı kapsayan bir sağlık sistemi yoktur. Serbest Pazar tipi sağlık sistemi (özel teşebbüs) ağır basmaktadır (Sargutan, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi, 2006). Türkiye için bağışıklama, gıda tüketim verileri (sebze-meyve tüketimi) gibi bazı veriler ABD’ye kıyasla daha iyi durumdadır. Konuya ilişkin alanyazını daha iyi anlayabilmek açısından, benzer çalışmaların daha fazla gösterge/değişken kullanılarak hazırlanması faydalı olacaktır.

___

(2019). Şubat 17, 2020 tarihinde An Ofical Website of the United States Goverment: https://www.usa.gov/history#item-37632 adresinden alındı

(2019). Şubat 17, 2020 tarihinde OECD Reports: https://www.oecd.org/unitedstates/health-at-a-glance-united-states-EN.pdf adresinden alındı

(2020). Şubat 16, 2020 tarihinde Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/place/United-States adresinden alındı

Blue Cross Blue Shield. (2020). Şubat 18, 2020 tarihinde https://www.bcbs.com/about-us/the-blue-cross-blue-shield-system adresinden alındı

Encyclopaedia Britannica. (2019). Şubat 17, 2020 tarihinde https://www.britannica.com/place/United-States/Presidents-of-the-United-States adresinden alındı

Health Care. (2020). Şubat 22, 2020 tarihinde https://www.healthcare.gov/ adresinden alındı

(2018). Health, United States. U.S. Department of Health and Human Services.

Medicaid. (2020). Şubat 21, 2020 tarihinde https://www.medicaid.gov/ adresinden alındı

Medicare. (2020). Şubat 21, 2020 tarihinde The Offical U.S. Government Site for Medicare: https://www.medicare.gov/ adresinden alındı

Mossialos, E., Djordjevic, A., Osborn, R., & Sarnak, D. (2017). International Profiles of Health Care Systems. Şubat 21, 2020 tarihinde https://www.commonwealthfund.org/sites/default/files/documents/___media_files_publications_fund_report_2017_may_mossialos_intl_profiles_v5.pdf adresinden alındı

OECD. (2019). Health at a Glance: OECD Indicators.

OECD Statistics. (2020). Şubat 22, 2020 tarihinde https://stats.oecd.org/# adresinden alındı

Sargutan, E. (2005). Sağlık Sektörü ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3).

Sargutan, E. (2006). Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Semega, J., Kollar, M., Creamer, J., & Mohanty, A. (2019). Income and Poverty in the United States:2018. United States Census Bureau.

The College of Physicians of Philadelphia. (2020). Şubat 18, 2020 tarihinde https://collegeofphysicians.org/about-us adresinden alındı

The World Bank. (2019). Şubat 16, 2020 tarihinde https://data.worldbank.org/indicator/?tab=all adresinden alındı

U.S Department of Veterans Affairs. (2019). Şubat 22, 2020 tarihinde https://www.va.gov/ adresinden alındı

U.S. Department of Health & Human Services . (2020). Şubat 20, 2020 tarihinde https://www.hhs.gov/about/agencies/hhs-agencies-and-offices/index.html adresinden alındı

U.S. Department of Health & Human Services. (2020). Şubat 20, 2020 tarihinde https://www.hhs.gov/about/index.html adresinden alındı

U.S. Department of Health & Human Services. (2020). Şubat 20, 2020 tarihinde https://www.hhs.gov/about/budget/fy2020/index.html adresinden alındı

U.S. Department of Health & Human Services. (2020). Şubat 20, 2020 tarihinde https://www.hhs.gov/about/agencies/orgchart/index.html adresinden alındı

Uğurluoğlu, Ö., & Çelik, Y. (2005). Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü,Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1).

United States Census Bureau. (2020). Şubat 20, 2020 tarihinde https://www2.census.gov/programs-surveys/cps/techdocs/cpsmar19.pdf adresinden alındı

United States Census Bureau. (2020). Şubat 22, 2020 tarihinde https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/HEA775218#HEA775218 adresinden alındı

US National Library of Medicine. (2011). Şubat 18, 2020 tarihinde https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/ adresinden alındı

WHO. (2020). Şubat 22, 2020 tarihinde https://www.who.int/data/gho adresinden alındı

World Health Organisation. (2000). The World Health Report 2000 - Health Systems: Improving Performance. Geneva.