SERMAYE YAPISI VE FİNANSAL KALDIRAÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE MATEMATİKSEL BİR MODEL DENEMESİ

Öz İşletme yöneticileri, sermaye yapılarının oluşturulması konusunda karar alırken, bu kararların, işletmenin piyasa değerini etkileyeceğinden dolayı optimal bir sermaye yapısının ne olduğuna karar vermek durumundadırlar. Bu çalışmada işletmenin optimal sermaye yapısını etkileyen faktörlerin neler olduğu ortaya konularak ve bunlar arasındaki ilişki fonksiyonel olarak ifade edilmiştir. Sonuç olarak da optimal sermaye yapısı kararları alınırken sermaye maliyetini en azaltan ve karı en çoklayan nokta matematiksel olarak ifade edilmiştir.

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Kaynak Göster

APA Topal, Y . (1999). SERMAYE YAPISI VE FİNANSAL KALDIRAÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE MATEMATİKSEL BİR MODEL DENEMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 113-124 .