Sürdürülebilirlik – Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi

Kent ve çevresi yeryüzündeki insanların büyük oranının yaşam alanıdır. Sürdürülebilir gelişmenin hedeflerinden biri olan yaşam kalitesi, güvenli ve rahat bir kent çevresi ile ekonomik ve sosyal refahı sağlamayı hedefleyen bir kavramdır. Günümüzde uluslararası seviyede yapılan çalışmalar, hükümetlerin yaşam kalitesine yönelik kentsel politikalar geliştirmelerine ve kentsel ölçekte uygulamalara yol açmaktadır. Ancak kentsel kalitenin göreceli olarak sıralanması ve çözümlenmesinde yöntem çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. Kentsel yaşam kalitesinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde izlenen yollar bu makalenin konusudur.

Sustainability-Sustainable Development and Life Quality

The city and its environment are important because it is the place where the greatest proportion of people live on earth. The quality of life, which is one of the goals of sustainable development, is a concept that aims to provide economic and social welfare in a secure and comfortable urban environment. The studies being carried out today at international level pressure governments to develop urban policies and to carry out at urban level. However, method studies are required in order to classify and analyze the urban quality relatively. The methods to be used for description, interpretation and development of the quality of urban life stand as subjects of this article.

___

 • [1] Karaman, A. (1995). Sürdürülebilir çevre kavramı çerçevesinde ekolojik planlama yaklaşımı: Bir yöntem. Planlamaya Ve Tasarıma Ekolojik Yaklaşım Sempozyum Kitabı, Msü Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 254-286.
 • [2] PLANNING, S. D. (1996). The Local Agenda 21 Planning Guide. [3] Keleş, R., & Hamamcı, C. (2004). Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara, 4.
 • [4] Burrough, P. A. (1992). Development of intelligent geographical information systems. International journal of geographical information systems, 6(1), 1-11.
 • [5] Habitat, U. N. (2004). Urban indicator guidelines. Monitoring the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals. United Nations Human Settlement Programme.
 • [6] World Bank (2000). “Cities in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategy”, Washington, DC: World Bank.,www.worldbank.org/.../$FILE/Cities, last accessed on 29 November 2020
 • [7] Yener, A. (1996). http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/492.pdf, last accessed on 29 November 2020 [8] Johansson, S. (2001). Conceptualizing and Measuring Quality of Life for National Policy, Social Indicators Research.
 • [9] Stead, D., & Hoppenbrouwer, E. (2004). Promoting an urban renaissance in England and the Netherlands. Cities, 21(2), 119-136. [10]Bertrand, Robert J. (1986/87). ‘Les indicateurs sociaux’, The Tocqueville Review, 8:211-233.
 • [11] Rapoport, A. (1990). The meaning of the built environment: A nonverbal communication approach. University of Arizona Press.
 • [12] Oh, K., & Jeong, Y. (2002). The usefulness of the GIS—fuzzy set approach in evaluating the urban residential environment. Environment and planning B: planning and design, 29(4), 589-606.
 • [13] Quality of Life (2003). “The Northwest Indiana Quality of Life Council (NIQOLC) Creating a Sustainable FutureforNorthwest Indiana, http://www.iun.edu/~cre/npi/qualityoflife.pdf.
 • [14] IISD (1997). International InstituteforSustainable Development City of Winnipeg Quality of Life Indicators Canada Board Room, http://www.iisd.org/pdf/wpg.qoli.pdf, last accessed on 29 November 2020