Aksesuar mezial kanala sahip alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşım: Olgu Serisi

Kök kanallarının iç anatomisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, endodontik tedavinin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Alt büyük azı dişleri genellikle, mezial kökte 2 kanal, distal kökte 1 kanal olmak üzere; 2 köklü olarak tanımlansalar da, morfolojileri; ırk, yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu farklılıkların tespit edilebilirliğini arttırmak için büyütme sistemleri, üç boyutlu radyografiler gibi ilave yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu olgu serisinin amacı, aksesuar mezial kanal varlığı tespit edilen üç adet alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşımı sunmaktır.

Endodontic approach to mandibular molars with accessory mesial canals: Case Series

Adequate knowledge on the root canal anatomic variations is essential for successful endodontic treatment. Even though mandibular molar teeth are usually defined as having double roots that includes 2 canals in mesial root, and 1 or 2 canals in distal root; they show considerable variability and complexity in their internal morphology with regard to race, age, sex. For increasing the ability to detect of these variations; magnification systems can be used, such as 3 dimenional radiographs, etc. The purpose of this case series is to present the endodontic approach for mandibular molars with accessory mesial canals.

Kaynakça

1. Hull TE, Robertson PB, Steiner JC, Del Aguila MA. Patterns of endodontic care for a Washington State population. J Endod 2003; 29: 553-556.

2. Faramarzi F, Fakri H, Javaheri HH. Endodontic treatment of a mandibular first molar with three mesial canals and broken instrument removal. Aust Endod J 2010; 36: 39-41.

3. Corzon MEJ. Miscegenation and the prevalence of three-rooted mandibular first molars in the Baffin Eskimo. Comm Dent Oral Epidemiol 1974; 2: 130-131.

4. Karabucak B, Bunes A, Chehoud C, Kohli MR, Setzer F. Prevalence of apical periodontitis in endodontically treated premolars and molars with untreated canal: A conebeam computed tomography study. J Endod 2016; 42: 538-541.

5. Song M, Kim HC, Lee W, Kim E. Analysis of the cause of failure in nonsurgical endodontic treatment by microscopic inspection during endodontic microsurgery. J Endod 2011; 37: 1516-1519.

6. Gorduysus O, Gorduysus M, Friedman S. Operating Microscope Improves Negotiation of Second Mesiobuccal Canals in Maxillary Molars. J Endod 2003; 27: 683-686.

7. Schwarze T, Baethge C, Stecher T, Geurtsen W. Identif ication of second canals in the mesiobuccal root of maxillary first and second molars using magnifying loupes or an operating microscope. Aust Endod J 2002; 28: 57-60.

8. Al-Hadlaq SMS, AlJarbou FA, AlThumairy RI. Evaluation of Cyclic Flexural Fatigue of M-Wire Nickel-Titanium Rotary Instruments. J Endod 2010; 36: 305-307.

9. Skidmore AE, Bjorndal AM. Root canal morphology of the human mandibular first molar. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol 1971; 32: 778-784.

10. Azim AA, Deutsch AS, Solomon CS. Prevalence of middle mesial canals in mandibular molars after guided troughing under high magnification: An in vivo investigation. J Endod 2015; 41: 164-168.

11. Vertucci FJ. Root canal anatomy of the human permanent teeth. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol 1984; 58: 589-599.

12. Versiani MA, Ordinola-Zapata R, Keleş A, Alcin H, Bramante CM, et al. Middle mesial canals in mandibular first molars: A micro-CT study in different populations. Arch Oral Biol 2016; 61: 130-137.

13. Anderson PJ, Yong R, Surman TL, Rajion ZA, Ranjitkar S. Application of three dimensional computed tomography in craniofacial clinical practice and research. Aust Dent J 2014; 59 Suppl 1: 174-185.

14. Coelho De Carvalho MC, Zuolo ML. Orifice locating with a microscope. J Endod 2000;26: 532-534.

15. Çalışkan MK, Pehlivan Y, Sepetçioǧlu F, Türkün M, Tuncer SŞ. Root canal morphology of human permanent teeth in a Turkish population. J Endod 1995; 21: 200-204.

16. Nosrat A, Deschenes RJ, Tordik PA, Hicks ML, Fouad AF. Middle mesial canals in mandibular molars: Incidence and related factors. J Endod 2015; 41: 28-32.

17. Gulabivala K, Aung TH, Alavi A, Ng YL. Root and canal morphology of Burmese mandibular molars. Int Endod J 2001; 34: 359-370.

18. Navarro LF, Luzi A, García AA, García AH. Third canal in the mesial root of permanent mandibular first molars: review of the literature and presentation of 3 clinical reports and 2 in vitro studies. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12: 605-609.

19. Harris SP, Bowles WR, Fok A, McClanahan SB. An anatomic investigation of the mandibular first molar using micro-computed tomography. J Endod 2013; 39: 13741378.

20. Karapinar-Kazandag M, Basrani BR, Friedman S. The operating microscope enhances detection and negotiation of accessory mesial canals in mandibular molars. J Endod 2010; 36: 1289-1294.

21. Ricucci D, Siqueira JF, Bate AL, Pitt Ford TR. Histologic investigation of root canal- treated teeth with apical periodontitis: a retrospective study from twenty-four patients. J Endod 2009; 35: 493-502.

22. Pomeranz HH, Eidelman DL, Goldberg MG. Treatment considerations of the middle mesial canal of mandibular f irst and second molars. J Endod 1981; 7: 565-568.

23. Nair PNR. On the causes of persistent apical periodontitis: A review. Int Endod J 2006; 39: 249-281.

24. Cantatore G, Berutti E., Castellucci A. Missed anatomy: frequency and clinical impact. Endod Topics 2006; 1: 3-31. 7tepeklinik

25. Fabra-Campos H. Three canals in the mesial root of mandibular first permanent molars: a clinical study. Int Endod J 1989; 22: 39-43.

26. Baldassari-Cruz LA, Lilly JP, Rivera EM. The influence of dental operating microscope in locating the mesiolingual canal orifice. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93: 190-194.

27. Gopal S, John G, Pavan Kumar K, Latha S, Latha S, Kallepalli S. Endodontic Treatment of Bilateral Maxillary First Premolars with Three Roots Using CBCT: A Case Report. Case Rep Dent 2014; 1:1-4.

Kaynak Göster

447 306

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortognatik cerrahi tedavinin burun üzerine etkilerinin 3 boyutlu fotografik yöntemle incelenmesi

Gökhan ÇOBAN, İbrahim YAVUZ

CAD/CAM sistemiyle hazırlanan üç üyeli monolitik zirkonya ve zirkonyum destekli restorasyonların FDI kriterlerine göre değerlendirilmesi: Bir yıllık klinik split-mouth çalışması

Elçin KESKİN ÖZYER, ERKUT KAHRAMANOĞLU, Yasemin KULAK ÖZKAN

Periodontoloji kliniklerine başvuran hastaların periodontal sağlık durumlarının ve sigara kullanımlarının tedavi öncesi ve sonrası klinik parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: Retrospektif kesitsel bir çalışma (Bölüm II)

Ogül Leman TUNAR, Hare GÜRSOY, Ebru ÖZKAN KARACA, Hazel Zeynep KOCABAŞ, Gizem İNCE KUKA, Bahar KURU

Türk popülasyonundaki çocuklarda kronolojik yaş, dişsel yaş ve iskelet yaşı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Derya İÇÖZ, Hilal ÖZBEY, Burak Kerem APAYDIN

Periodontitis ve tip 2 diyabetli bireylerdeki glisemik kontrolün salya antimikrobiyal peptid seviyesine olan etkisinin incelenmesi

Doğukan YILMAZ, Ali Orkun TOPÇU, Emine Ülke AKÇAY, Ali TAMER, MUSTAFA ALTINDİŞ

Çocuklarda bilişsel seviye ve ağız diş sağlığı: Bir pilot çalışma

Müesser Ahu DURHAN, Seda ÖZSALİH, Mısra ÖZALP, Ömer Birkan AĞRALI, Hanife Nuray YILMAZ, Betül ŞEN YAVUZ, Betül KARGÜL

Farklı yüzey hazırlık işlemlerinin rezin bazlı, polimer infiltre seramik ve feldspatik cad/cam materyallerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi

Burcu DİKİCİ, ELİF TÜRKEŞ BAŞARAN, Esra CAN

Rize ilinde görev yapmakta olan diş hekimlerinin dental travma yönetimi konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Sema AYDINOĞLU, İpek ARSLAN, Zeynep DEMİREZ

Aksesuar mezial kanala sahip alt büyük azı dişlerine endodontik yaklaşım: Olgu Serisi

Vahide Hazal YARGICI, Meriç KARAPINAR KAZANDAĞ, Rabia Figen KAPTAN

Diabetes mellitus, periapikal enfeksiyon ve kök kanalı tedavisi ilişkisi

Güher BARUT, Beliz ÖZEL, Rabia Figen KAPTAN