KRAL-PARLAMENTO MÜCADELESİNDE OXFORD KOŞULLARI VE II. BARONLAR SAVAŞI 1258-1265

Papa IV. Innocentius, Hohenstaufen hanedanının çok geniş bir alana hükmetmesinden rahatsızlık duymaktaydı. Bundan dolayı 1254’te, İngiltere kralı III. Henry’nin oğlu Edmund’a, boş durumdaki Sicilya tahtını önerdi ve karşılığında yüklü miktarda bir ödeme talep etti. Henry teklife olumlu yanıt verdi fakat ödemeyi temin etmekte zorlanınca ek vergi için parlamentodan onay istedi. Ancak mevcut sorunları da gündeme getiren Simon de Montfort liderliğindeki baronlar, buna sert bir şekilde karşı çıktılar. Dahası geniş kapsamlı bir reform talebinde bulundular. Kral bu taleplere bir müddet dirense de Oxford Koşulları denen bir dizi reformu 1258’de kabul etmek zorunda kaldı. Henry, Papa’nın da desteğiyle 1261’de yönetimi tekrar eline almaya çalışınca, II. Baronlar Savaşı öncesinde taraflar arasında üç yıl kadar sürecek olan gerilimli bir döneme girildi. 1264’teki Lewes muharebesi ile II. Baronlar Savaşı başlamış oldu. Bu muharebeyi reformcu baronlar kazandı. Devamında yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Simon de Montfort’ın liderliğinde despotik bir baronlar hükümeti yönetime hâkim oldu. Bu süreçte Kral’ın yetkileri alınmış ve bütün kararlar dokuz kişilik bir konseyin kontrolüne bırakılmıştı. Aynı dönemde merkezi idare, yargı sistemi ve taşra yönetimi konusunda birçok yasa çıkarıldı. Fakat Prens Edward, topladığı orduyla birlikte harekete 1265’te geçti ve Evesham muharebesinde Simon de Montfort komutasındaki baronlar ordusunu yendi. Akabinde ülkede Henry’nin hâkimiyeti tekrar tesis edildi ve parlamentonun varlığı korundu.

___

 • Wagner, John A. (2006). Encyclopedia of the Hundred Years' War. London: Greenwood Press.
 • Adams, George Burton. (1922). Constitutional History of England. London: Jonathan Cape.
 • Bauer, Susan Wise. (2014). Rönesans Dünyası. Mehmet Moralı (çev.). İstanbul: Alfa.
 • Blaauw, William Henry. (1871). Barons War. Second Edition. London: Baxterand Son.
 • Bradbury, Jim. (2005). The Routledge Companion to Medieval Warfare. London: Routledge.
 • Burne, Alfred H. (2005). The Battlefields of England. South Yorkshire: Pen & Sword Books Limited.
 • Burton Annals. (1888). English Historyby Contemporary Writers. W. H. Hutton (Edit.). New York: G. P. Putnam's Sons.
 • Carpenter, D. A. (1996). The Reign of Henry III. London: The Hambledeon Press.
 • Cassidy, Richard. (2018). “Simon de Montfort’s Sheriffs. 1264–5”. University of London Institute of Historical Research. Vol 91 . pp. 3-21.
 • Chronicles of the Mayorsand Sheriffs of London. (1863). Henry Thomas Riley (Trans.). London: Teubnerand Co.
 • Creighton, Mandell. (1876). Life of Simon de Montfort. London: Waterloo Place.
 • Davies, Norman. (2006). Avrupa Tarihi. Mehmet Ali Kılıçbay (çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Feiling, Keith. (1948). A History of England. Norwich: Fletcherand Son Ltd.
 • Gasquet, Abbot. (1910). Henry Third and Church. London: G. Belland Sons. Ltd.
 • Giancarlo, Matthew. (2007). Parliamentand Literature in Late Medieval England. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Green, Jhon Richard. (1874). History of England I. London: The Co-Operative Publication Society.
 • Hamilton, J. S. (2010). The Plantagenets. London: Continuum.
 • Maddicott, J. R. (1983). “The Mise of Lewes. 1264”. The English Historical Review. Vol. 98. No. 388. pp. 588-603.
 • Matthew Paris. (1854). English History. Vol III. J. A. Giles (Trans.). London: Enry G. Bohn.
 • Parmele, Mary Platt. (1898). A Short History of England. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Prothero, George Walter. (1877). The Life Simon de Montford. London: Longmans Green and Co.
 • Richardson, H. G. & Sayles. G. O. (1981). The English Parliament in the Middle Ages. London: The Hambledon Press.
 • Richardson, Oliver H. (1897). The National Movement in the Reign of Henry III. The New York: Macmillan Company.
 • Stubbs, William. (1880). The Constitutional History Of England II. Oxford: The Clarendon Press.
 • The Song of Lewes. (1890). C. L. Kingsford (Trans.). Oxfod: The Clarendeon Press.
 • Valente, Claire. (2005). “The Provisions of Oxford: Assessing/Assigning Authority in Time of Unrest”. The Experience of Power in Medieval Europe: 950-1350. Robert F. Berkhofer. Alan Cooper. Adam J. Kosto (Edit.). Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
 • William Rishanger. (1888). English History by Contemporary Writers. W. H. Hutton (Edit.). New York: G. P. Putnam's Sons.