Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise disiplin sorunlarinin cinsiyet değişkeni açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ1, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Mardin2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin işlemiş olduğu disiplin suçlarını cinsiyet değişkenine göre incelemektir. Çalışma, 1990–2000 yılları arasında Diyarbakır il merkezinden beş; ilçelerinden de üç olmak üzere toplam sekiz lisenin disiplin kayıtları üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın modeli, betimsel taramadır. Veriler, liselerdeki disiplin defterlerinde kayıtlı toplam 1293 disiplin olayından oluşturulmuştur. Bu veriler, betimsel istatistik tekniklerinden yüzde ve frekans ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden, örneklem dahilinde incelenen liselerde işlenmiş disiplin suçlarında cinsiyetin önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Bu liselerin disiplin defterlerinde kayıtlı toplam 1293 disiplin suçunda erkek öğrencilerin oranı %96,4; kız öğrencilerin ise %3,6’dır. Disiplin defterine kayıtlı ve cezalandırılan disiplin suçları tür olarak on bir kategoride yer almaktadır. Bu kategorilerden beşinde erkek öğrencilerin oranı %100’dür. Disiplin suçlarında cinsiyete göre en az farklılaşma, kılık ve kıyafet suçuna ilişkindir. Bunun dışındaki tüm suçlarda erkek öğrenciler ağırlıklıdır. Çalışmada, erkek öğrencilerin daha fazla disiplin suçu işlemiş olmasının, fizyolojik ve kültürel özelliklere bağlı olabileceği değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to analyze the disciplinary actions committed by high-school students in terms of gender variable. The study has been conducted upon the disciplinary registers of five high-schools in DiyarbakIr province center and of three high-schools in its towns. The study is in the descriptive survey model. The data have been formed based upon 1293 disciplinary actions registered in the afore-mentioned schools. The data have been analyzed with percentage and frequency techniques. As a result, it has been identified that the gender is a significant variable in the disciplinary actions committed in the sample high-schools of the study. The rate of the male students is 96.4 % and that of the female students is 3.6 % in the total 1293 disciplinary actions registered. The disciplinary actions are sorted out in eleven categories. The rate of the male students in five of these categories is 100 %. The less difference in terms of gender variable among the disciplinary actions is related to actions of bad appearance and dressing. Except for this, in all other disciplinary actions, the male students are dominant. It has been suggested in the study that the fact that the male students committed more disciplinary actions may be related to some physiological and cultural aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :