Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aka gündüz'ün romanlarında kadın karakterler ve kadın sorunları

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Aka Gündüz, romanlarını oluştururken daha çok kadın karakterleri tercih eden ve bu karakterler vasıtasıyla kadın sorunlarına değinen bir yazardır. O, Millî Mücadele yılları ve sonrasının kadınlarını konu olarak seçer. Toplumun hemen her kesiminden kadın portrelerine yer verilen romanlarda kadınlar statülerine göre tasnif edilir gibi sistematik olarak anlatılır. Romanlarda değişik konumlarda yaşayan kadınların her zaman karşılaşabilecekleri benzer problemler sıralanmaktadır. Yazarın kadın sorunlarına getirdiği çözümler meseleye farklı tepeden bakan birisi olarak dikkate değerdir. Aka Gündüz’ün yaklaşık 70–80 yıl önce sıraladığı kadın sorunlarının bazıları günümüzde hâlâ çözülmeyi beklemektedir.

Özet İngilizce :

Aka Gündüz has preferred women characters when creating his novels and has mentioned women issues using women characters. He had selected women as the topic at the National Struggle years and then. Women has been told sistematically like classifying them owing their statues in novels that was included women portraits at every class of society. Similar problems that women can be faced every time who live at different categories in society had been arranged in novels. The solition offers that writer presented for women problems are important as a someone that looking the problems at different angles. Some of the women problems that Aka Gündüz said approximately 70-80 years ego couldn’t solved till now.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :