GORİ-GÜRCİSTAN DEPREMİ (1920)

Dünyanın önemli deprem kuşağı üzerinde olan Gürcistan sınırları içerisinde bulunan Gori'de 20 Şubat 1920 tarihinde büyük bir deprem meydana geldi. Bütün Gürcistan'ı etkileyen deprem, Gori ve etrafındaki köylerin neredeyse tamamını yok etti. Depremde 200'den fazla insan öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle ön binlerce kişi evsiz kaldı ve açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Depreminin oluşturduğu yaraları sarmak için Gürcistan hükümeti bütün imkanlarını seferber etti. Gürcistan halkı basının yardım kampanyaları ile depremzedelere yardım etmeye teşvik edildi. Ölü sayısının çok olmamasına rağmen yıkımın fazla olması ve çok sayıda kişinin depremden etkilenmesi nedeniyle genç Gürcistan Cumhuriyeti, içerisinde bulunduğu siyasî koşulların da etkisiyle bu işin üstesinden gelmekte zorlandı. 1918 yılından beri Kafkasya'da işgalci güç olarak bulunan İngiltere ise depreme adeta kayıtsız kaldı. Bu çalışmada 1920 Gori depreminin nasıl meydana geldiği, depremin yol açtığı hasarlar, depremden sonra alınan önlemler ve yapılan yardımlar ve İngilizlerin ve diğer devletlerin deprem karşısındaki tavrı, İngiliz Arşiv Belgeleri (National Archives of United Kingdom) ve dönemin Gürcü basını ile araştırma/inceleme eserleri incelenerek ele alınmıştır

GORI-GEORGIA EARTHQUAKE (1920)

A major earthquake on February 20, 1920 occured in Gori in Gorgia, which is on on the world's major earthquake zones. Affected the whole Gorgia, the earthquake destroyed nearly all of Gori and the villages around it. More than 200 people were killed and many a number of people were injured, thousands of people lost their homes and thirst and epidemics erupted. the Georgian government mobilized all its opportunities. Georgian people were persuaded by the press to help the victim of the earthquake. Although there is the large number of dead is more than destruction, and many people are being affected by the earthquake the young Republic of Georgia, with the influence of the political conditions, had difficulties in overcoming the problems. Since 1918, as the occupying power in the Caucasus, England was almost indifferent. In this study, it will be discussed how 1920 Gori earthquake occurred. The damage and the measures taken after the earthquake, and the assistance given after the earthquake, and the attitudes of British and other states towards the earthquake will be discussed by analysing the English Archival Documents (National Archives of United Kingdom) and the period of the Georgian press and research / analysis works