BİR KRİZ FAKTÖRÜ OLARAK TAŞIMA KAPASİTESİ AŞIMI VE BOZCAADA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, kriz ve kriz yönetimi kavramlarının analizi ile turizm işletmelerinin krizlere karşı hazırlık, önlem ve krizin yönetimi konusunda yapabileceği uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın alan araştırması bölümünde, Bozcaada’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin kriz algıları, krize karşı hazırlık ve önlemlerinin neler olduğu, kriz yönetimi uygulamaları ve krizlerle ilgili deneyimleri araştırılmıştır. Araştırmada, literatürden yararlanılarak oluşturulan ölçek yardımıyla, Bayram dönemini kapsayan ve doğrudan gözlem yapılarak izlenen kriz dönemi, Bozcaada’daki konaklama işletmeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma, Bozcaada’daki konaklama işletmelerinin krize karşı duyarlılıklarını ölçmenin yanı sıra Ada’ya özgü koşullardan kaynaklanabilecek özel kriz durumlarının ortaya çıkarılması ve işletmelerin bu tür durumlarda uyguladıkları stratejileri de açığa çıkarmayı amaçlamıştır

AS A FACTOR OF CRISIS CARRYING CAPACITY OVERSHOOT AND BOZCAADA CASE STUDY

This study investigates the implementations of preparation against crises, precautionary steps and crisis management of tourism enterprises and analyses of the concepts of crisis and crisis management. The empirical part of the study examines the perceptions of crisis, preparations against crisis and precautionary steps, implementations of crisis management and crisis experiences of the accommodation enterprises of Bozcaada. The crisis period, encompassing the Islamic festive season, was scrutinized through direct observation of the accommodation enterprises of Bozcaada with the scale produced with reference to the relevant literature. The study aims to measure the sensibility of the accommodation enterprises of Bozcaada towards crisis as well as to reveal the particular crises which were experienced due to the particular conditions of the Island and the strategies which were applied under these kinds of circumstances.