Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul’un küresel finans merkezi olması projesinin ülke örnekleri ve swot analizi ile değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T. Vakıflar Bankası1
Görüntülenme :
585
DOI :
Özet Türkçe :

İstanbul’un öncelikle bölgesel sonrasında küresel bir finans merkezi olması amacıyla hazırlanan projenin değerlendirilmesini amaçlayan çalışmamızda daha önce finans merkezi olmayı başaran Şanghay ve Dubai finans merkezleri örneklerinden faydalanılmış ve İstanbul’un finansal merkez olması sürecinde projenin SWOT analizi yöntemiyle sahip olduğu güçlü, zayıf noktaları ile karşılaşılabileceği fırsat ve tehditleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analize göre söz konusu projenin, İstanbul’un jeostratejik ve jeoekonomik bir konuma sahip olması, birçok finansal kuruluşun merkezinin İstanbul'da kümelenmiş olması ve kamu bankaları ile finans alanında düzenleyici ve denetim kuruluşlarının merkezlerinin İstanbul'a taşınmalarının planlanmış olması gibi güçlü yönleri bulunmakla birlikte; Türk bankacılık sektörünün henüz küçük bir ölçeğe sahip olması, İstanbul merkezli büyümenin bölgesel ekonomik kutuplaşmaya neden olması, kaliteli işyeri ve konut arzının yeterli seviyede bulunmaması gibi zayıf noktalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, proje Türkiye’nin uluslararası imajına, ekonomik büyümeye ve istihdama sağlayacağı katkı ile piyasaların gelişimine paralel olarak finansal ürün çeşitliliğini arttırması gibi fırsatlar sunmakla birlikte; ekonomik ve finansal faktörlerden ziyade, İstanbul’un yapısal sorunlarının proje için daha fazla tehdit unsuru olarak öngörüldüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

At this study aimed to assess the project prepared with the aim of İstanbul’s becoming first regional after global financial center was utilized the sample of financial centers, Dubai and Shangai, which have succeeded to become financial center previously and tried to determine strengths, weaknesses, opportunities and threats of the project in the process of İstanbul’s becoming financial center by the method of SWOT analysis. According to the analysis of the project in question, although it has strong aspects including İstanbul’s geostrategic and geoeconomic position, being clustered center of many financial institutions in İstanbul and having planned moving of some of financial regulating agencies and public banks to İstanbul, having diversified economic environment etc.; it has been determined weak aspects including having still a small scale of Turkish banking sector, causing regional economic polarization of İstanbul-based economic growth, lack of sufficient supply of quality office and residential etc.. In addition, although the project shall offer some opportunities including making contribution to the international image of Turkey, economic growth and employment, in parallel with the development of the markets increasing diversity of financial products etc., It has been reached the results that the structural problems of istanbul are foreseen more as a threat rather than economic and financial factors for the project.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :