Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazışma Adresi / Correspondence  

İ.Ü. Ekonometri ve İstatistik Dergisi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Ekonometri Bölümü 34452 Beyazıt/İstanbul