Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 3 Sayfalar 28 - 34 2018-12-31
Çeşitli zayıf organik asitler ve kombinasyonlarının Saccharomyces Cerevisiae'ye Karşı Antifungal Etkileri
Hatice Büşra KONUK,Bengü ERGÜDEN
55 261

Öz Zayıf organik asitlerin S. cerevisiae hücrelerine karşı antifungal etkinliği incelenmiştir. Zayıf organik asitler olarak, hekzanoik (C6), oktanoik (C8), dekanoik (C10) ve benzoik asitlerin Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK) ve inhibisyon bölgesi ölçümleri ile belirlenmiştir. MİK sonuçlarına göre maya hücrelerine karşı en etkili asit, dekanoik asittir (MİK: 0,2-0,3 mM). Bahsi geçen zayıf asitlerin inhibisyon mekanizmalarını anlayabilmek için, ekstraselüler ortam pH ölçümleri yapılmıştır. Ekstraselüler pH’daki düşüş; pH’da aynı miktarda düşüşe neden olan hidroklorik asit (HCl) ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, maya hücrelerine karşı zayıf asitlerin etkinliklerinin sadece asitlikten kaynaklı olmadığını, ancak anyonların toksik etkisi ve zayıf asitlerin hücresel membran içine sızmasının rol oynayabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak, zayıf asitlerin sinerjik etkileri incelenmiş ve bu zayıf asitlerin kombinasyolarının tek başına kullanımlara göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada, zayıf asitlerin antifungal aktivite mekanizmalarına genel olarak bir açıklama getirmekle birlikte farklı konsantrasyonlarda kombinasyon halinde kullanımları da incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler

Saccharomyces cerevisiae, Zayıf organik asitler, Antifungal aktivite
Alexandre, H., Mathieu, B., Charpentier, C. (1996). Alteration in membrane fluidity and lipid composition, and modulation of H+-ATPase activity in Saccharomyces cerevisiae caused by decanoic acid, Microbiology, 142(3),469-475.
Birincil Dil tr
Konular Biyoloji
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7115-7211Yazar: Hatice Büşra KONUK Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: Bengü ERGÜDEN (Sorumlu Yazar)Kurum: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Hatice Büşra KONUK
Bengü ERGÜDEN