Eyyup COŞKUN, Ahmet BALCI, Ahmet Murat ARISOY

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersleri İçin Oluşturdukları Hazırlık ve Anlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of Preparation and Comprehension Works That Primary School Teacher Candidates Created For Turkish Lessons

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2010 - Cilt: 9 - Sayı: 2

Sayfalar: 357 - 376