Münevver TURANLI, Özlem DENİZ BAŞAR

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI HASTANE TERCİHLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

A RESEARCH ON THE CHANGE OF HOSPITAL PREFERENCES AFTER HEALTH TRANSITION PROJECT

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 1

Sayfalar: 95 - 105