Ayşen HİÇ GENCER, Volkan ÖNGEL

SERBEST TİCARET BÖLGESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İLE SURİYE, ÜRDÜN VE LÜBNAN ARASINDAKİ POTANSİYEL DIŞ TİCARET HACMİNİN ULUSLARARASI ÇEKİM MODELİ YOLUYLA TAHMİNİ

TRADE ESTIMATION OF TURKEY WITH SYRIA, JORDAN AND LEBANON WITHIN THE FREE TRADE AREA FRAMEWORK VIA AN INTERNATIONAL GRAVITY MODEL

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2011 - Cilt: 13 - Sayı: 1

Sayfalar: 71 - 94