Ahmet Emre ATEŞ

KÜRESEL ADALETİN UYGULANMASI: JOHN RAWLS’ UN DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR YORUM

THE FEASIBILITY OF GLOBAL JUSTICE: A DISCUSSION ON JOHN RAWLS’ IDEAS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2012 - Cilt: 14 - Sayı: 2

Sayfalar: 23 - 32