Hüseyin ÇEKEN, Gülay ÖZDEMİR YILMAZ, Nur ERTÜRK

ARAP ÜLKELERİNDEN GELEN TURİSTLERİN ETKİLERİNE YÖNELİK YEREL HALKIN ALGISI: SAPANCA ÖRNEĞİ

PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE TOWARDS THE INFLUENCES OF TOURISTS FROM ARAB COUNTRIES: SAPANCA SAMPLE

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 - Cilt: 20 - Sayı: 1

Sayfalar: 401 - 414