Serkan DİNÇER, Fatih BALAMAN

SOSYAL MEDYANIN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDMODO ÖRNEĞİ

EVALUATING THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR TEACHING PRACTICES FROM LEARNERS’, TEACHERS’ AND PARENTS’ PERSPECTIVES: THE SAMPLE OF EDMODO

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2019 -

Sayfalar: 887 - 907

Sayfa 1.0611529350281 Saniyede Yüklendi