Veli BATDI, Özgür ANIL

Farklı Uygulamaların Akademik Başarı Bağlamında Çoklu Karşılaştırılması

A Multi-Comparative Analysis of Different Applications in Academic Achievement Context

Savunma Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 17 - Sayı: 2

Sayfalar: 61 - 92

Benzer Makaleler

Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ertuğ EVREKLİ, Didem İNEL, Ali Günay BALIM, Teoman KESERCİOĞLU

Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyon ve Beklenti Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

İbrahim AKSU, Mehmet TURSUN

Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gönül SAKIZ, Bülent ÖZDEN, Dursun AKSU, Özgür ŞİMŞEK

Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

İsmail AKALTUN, Hamza AYAYDIN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Duygu KOÇAK, Özlem GÖÇER

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Funda EKİCİ, Burcu ULUTAŞ, Basri ATASOY

Akran Öğretimi Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Vücudumuzdaki Sistemler Ünitesine Yönelik Başarı Düzeylerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ufuk TÖMAN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YABANCI DİL DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE YABANCI DİL AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gülten GENÇ, Ahmet KAYA