Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ, Zeynep ÖLÇÜ-DINÇER, Gözde BALIKÇI, Gülden TANER, Sedat AKAYOĞLU

AKRANLARLA VE AKRANLARDAN MESLEKİ ÖĞRENME: İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI DERS PLANLAMA YANSIMALARI

PROFESSIONAL LEARNING WITH AND FROM PEERS: PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ REFLECTIONS ON COLLABORATIVE LESSON-PLANNING

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 18 - Sayı: 1

Sayfalar: 392 - 415