Naim KAPUCU

Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerin Etkinliği ve Sosyal Sermaye: Ağ Analizi Örneği

Effectıve Nonprofıt Governance And Socıal Capıtal: A Network Analysıs Perspectıve

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

2008 - Cilt: 63 - Sayı: 02

Sayfalar: 65 - 89

Benzer Makaleler

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL - KIRSAL KALKINMA POLİTİKASININ YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ahmet ATAKİŞİ

The Effect of Cooperative Learning Methods on Pre Service Elementary Mathematics Teachers' Academic Achievement and Retention in the Subject of Analytical Examination of the Circle

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Murat Dirlikli, Levent Akgün

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tezcan KARTAL, Havva YAMAK, Nusret KAVAK

Üniversite Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakan ÖNDES, Nuran BAYRAM ARLI

İdiyopatik Perikardiyal Efüzyon ile İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki

Koşuyolu Heart Journal

Cemil ZENCİR, Mahmut AKPEK, Mithat SELVİ, Sevil ÖNAY, Hilal BEKTAŞ, Mustafa YILMAZ, Mustafa ÇETİN, Kayıhan KAHRAMAN, Çağdaş AKGÜLLÜ, Hüseyin ELBİ, Hasan GÜNGÖR

Ekonomilerin Kültürleştirilmesi, Kültürlerin “Ekonomileştirilmesi”: Türkiye’de Din ve Girişimcilik

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Emin Baki ADAŞ

Konut Alanlarında Dış Mekan Düzenlemelerine İlişkin Bir Model Tanımı: Woonerf

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Nur ÇAĞLAR

İlkokul Öğrencilerinin Başarı Duyguları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

C. Aldan KARADEMİR, O. DEVECİ