Yrd. Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Saide ÖZBEY

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarında Baba Katılımının Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Father Involvement at Family Involvement Studies Applied at the Preschool Education Program

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2009 - Sayı: 17

Sayfalar: 30 - 39