Dr. Saide ÖZBEY

Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Çıkmada Ailenin Rolü

The Role of Family to Cope With the Behavior Problems in Pre-School Children

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2010 - Sayı: 21

Sayfalar: 9 - 18

Benzer Makaleler

BATILILAŞMA SÜRECİNDE ‘FEMİNİZM’İN TEHDİDİ ALTINDAKİ TÜRK AİLE YAPISINI VE EVLİLİK KURUMUNU BELGELEYEN ROMAN: JÖN TÜRK

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Kemal EROL

EVDEN KAÇAN ÇOCUKLAR: ANKARA’DA ÇOCUK ŞUBEYE GETİRİLEN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Toplum ve Sosyal Hizmet

Kasım KARATAŞ, Emrah AKBAŞ, Gamze ERÜKÇÜ AKBAŞ, Ezgi ÇAMUŞCU

RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ FİZİKSEL, İÇERİK ve RESİMLEME ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Mübeccel GÖNEN, Mehmet UYGUN, Özge ERDOĞAN, Mehmet KATRANCI

AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE İKİNCİ KUŞAĞIN YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öneri Dergisi

Kezban SARAL KOBAL, Olcay AŞKUN YILDIRIM

Etkili Annelik Eğitim Programının Annelerin Benlik Saygısına ve Anne Çocuk İlişkisine Etkisinin İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi

Aysel Çağdaş, Emel Arslan, Filiz Erbay, Maide Orçan

Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Demokaan DEMİREL

Nasıl Bir Çocuk? (Zonguldak İlindeki Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerlerin Okul Türü Değişkenine Göre Analizi)

Değerler Eğitimi Dergisi

Hasan Meydan, Behram HASANOV, Fatmanur DİKMEN

Türkiye’de 0-14 yaş grubu çocuklarda 2014 yılında diş sağlığı kontrollerinin yaptırılma durumunun değerlendirilmesi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Yaşar TOPAL, Hatice TOPAL, Betül Battaloğlu İnanç