Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN, Esra KILIÇ

Ailenin Psiko-Sosyal Destek İhtiyacını Karşılamada Yeni Bir Model Önerisi: Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Psiko-Sosyal Destek Birimi

SUGGESTION OF A NEW MODEL FOR MEETING THE PSYCHO-SOCIAL NEEDS OF A FAMILY: FAMILY PSYCHO-SOCIAL SUPPORT UNIT IN FAMILY HEALTH CENTERS

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2013 - Cilt: 7 - Sayı: 30

Sayfalar: 25 - 44