Nihal ALOĞLU

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

JOB SATISFACTION OF FAMILY HEALTH CENTERS’ (FHC)EMPLOYEES IN THE PAST(HEALTH CENTERS) AND THE PRESENT SYSTEM (FAMILY DOCTOR):A FIELD STUDYIN KAHRAMANMARAS

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

2016 - Sayı: 58

Sayfalar: 97 - 112

Benzer Makaleler

KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ: YALOVA ÖRNEĞİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Elif SÜMER, Seval GÜVEN

KADIN ECZACILAR PERSPEKTİFİNDEN ECZACILIK MESLEĞİ

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

Miray ARSLAN, Efsun Sima ÇOBAN, Sevgi ŞAR

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ, Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

Çalışan Kıskançlığı, İş Tatmini, Tükenmişlik ve Dinçlik Arasındaki İlişkiler: Beyaz Yaka Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

Journal of Economy Culture and Society

Nuran BAYRAM ARLI, Mine AYDEMİR, Elif ÇELİK

Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kişilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakan KİTAPÇI, Sevinur AVCI

Akademisyenlerin Mesleğe Yönelik Algıları: Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Bir Araştırma

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mustafa PAKSOY, İsmail GÜVENÇ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Nihal ALOĞLU

PTT GİŞE GÖREVLİSİ PERSONELİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Levent SONGUR, Abdullah TURAN, Gökçen SONGUR