Mehmet ÖNCEL

TÜRK DİN MÛSİKÎSİNDE KASÎDE FORMU (HAFIZ EMİN IŞIK ÖRNEĞİ)

THE QASİDA FORM IN TURKISH RELIGIOUS MUSIC (THE CASE OF EMİN IŞIK’S QASİDA)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 6 - Sayı: 12

Sayfalar: 306 - 322