Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taşıma maliyetlerinin bulanık mantık (fuzzy logic) yaklaşımı ile yönetilmesi ve finansal performans üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
568
DOI :
Özet Türkçe :

Tasıma faaliyeti bir malzeme, madde, mamul veya malı bir yerden farklı bir yere götürme islemi olarak tanımlanmaktadır. Tasıma faaliyeti, dısarıdan isletmeye veya isletmeden dısarıya doğru olabileceği gibi, isletme içinde de ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde faaliyet yoğunluğu ve toplam maliyetler içindeki oranı bakımından en önemli tasıma faaliyetinin isletmeden dısarıya doğru yapılan mamul veya mal tasıma islemi olduğu görülmektedir. Bu açıdan özellikle toptancı, perakendeci ve tüketiciye doğru yapılan mal veya mamul tasıma faaliyetlerinde etkinlik sağlayarak, toplam tasıma maliyetlerinin düsürülmesi ve finansal durumunun iyilestirilmesi olanaklıdır. Tasıma faaliyetlerinde etkinlik sağlanmasına yönelik birden çok yaklasım bulunmaktadır. Bu yaklasımlardan biri de bulanık mantık yaklasımıdır. Bu çalısmanın amacı, bulanık mantık yaklasımından hareket ederek, bir isletmenin tasıma faaliyetlerinin, mevcut duruma göre daha etkin bir sekilde yapabileceğini ve bu etkinliğin tasıma maliyetleri üzerinde isletme lehine bir etki yaratacağını kanıtlamaktır. Çalısmada gerçek bir isletmeye ait tasıma sefer sayıları ve yük kapasitelerinden hareket edilerek, aynı yükün bulanık mantık yaklasımıyla daha az seferde ve dolayısıyla daha düsük maliyetle yapılabileceği sonucuna ulasılmıstır. Ayrıca, tasıma maliyetlerinde sağlanan tasarrufun isletmenin faaliyet sonuçları ile finansal durumu üzerindeki etkisi incelenmistir.

Özet İngilizce :

Transporting operations can be defined as carrying any given equipment, material or product to any given place. This operation could be towards, outwards or inwards of the company. Due to the ratio of activity concentration and the portion in total costs the most significant transporting operation comes out as outward transports recently. In this point of view it is possible to increase the efficiency of transportation towards to wholesaler, retailer and consumer. This will reduce the total transportation cost and improve the financial situation of the company. There are several approaches that help to increase the efficiency in transportation operations. Fuzzy logic is one of the approaches that firmly help to reduce the transportation costs by increasing the transportation efficiency. The aim of this study is to prove that, the transportation operations could be more efficient in the perspective of fuzzy logic approach in favor of the company. The model is driven from transportation count and load capacity under the fuzzy logic assumptions. Result of this study indicates that, the fuzzy logic approach reduces transportation count and minimizes the costs. Besides the advantage of cost minimization constitutes a saving for the firm. The advantage of this saving on firm operations and financial position is also analyzed on this study.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :