Yıl 1999, Cilt: 33 Sayı : 1234 Sayfalar 177 - 189 2013-08-06
TEK PARÇA DÖKÜM PROTEZLERDE METALİN TEKRAR KULLANILMASININ VE FARKLI DÖKÜM YÖNTEMLERİNİN METAL KAİDE-DOKU UYUMUNA ETKİSİ-THE USE OF SPRUE METAL AND THE DIFFERENT CASTING METHODS, THE EFFECT ON THE METAL BASE - TISSUE ADAPTATION IN SINGLE CAST PROSTHESIS.
Muzaffer ATEŞ,Olcay ŞAKAR,Burç GENÇEL,Mehmet BEYLİ
25 261

Öz ÖZETTek parça döküm protezlerde yaygın olarak kullanılan   kobalt-krom alaşımları ekonomik sebeplerden ötürü tekrar kullanılmaktadır. Metal alaşımının tekrar kullanılması konusunda metalin incelenen özelliklerine göre defalarca kullanılabileceğini bildiren araştırıcılar olduğu gibi tekrar dökümün zararları olduğunu bildiren çalışmalarda vardır. Dökümün kalitesini etkileyen çok değişik faktörlerin olması bu konuda fikir birliğine varılmasını engellemektedir. Bu çalışmada değişik oranlarda artık metal kullanarak ve iki değişik döküm yöntemi (asetilen-oksijen ve indüksiyon) ile elde edilen protezlerin metal kaide-doku uyumu incelenmiştir. Dökümler her döküm yöntemi için 5 grupta yapılmış toplam 50 metal kaide elde edilmiştir. Birinci grupta saf metal kullanılmış, sonraki gruplarda artık metal oranı arttırılarak son grupta tamamen artık metal kullanılmıştır. Sonuçlara göre hiç bir grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.Anahtar kelimeler : metal alaşımı, döküm parsiyel protez, tekrar döküm.ABSTRACTThe alloys of Cr-Co which are commonly used in cast metal base have been reused due to economical reasons. Some authors were suggested that sprue metal might be used in casting many times while other authors were not. The fact that there are many different factors which would effect to quality of casting, has hindered agreement among authors. In this study it was investigated that adaptation of metal base to tissues by to different amount of sprue metal. We have obtained total 50 metal base with five subgroups. First group was obtained from pure metal and then the proportion of pure metal dacreased step by step, and final groups were cast compeletely from sprue metal. The results of this study have revealed that there was no any statistical differences between groups.Key Words : metal alloy, cast partial dentures, recasting.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Muzaffer ATEŞ
Olcay ŞAKAR
Burç GENÇEL
Mehmet BEYLİ