Yıl 2013, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 50 - 56 2013-01-17
KLİMAKTERİK DÖNEMDE YAŞANAN SEMPTOMLAR VE HEMŞİRENİN ROLÜ
Aslı SİS ÇELİK,Türkan PASİNLİOĞLU
19 261

Öz entrKadın hayatı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden oluşur. Bu dönemlerden her biri kendine özgü fiziksel, psişik ve hormonal farklılıklar gösterir. Her dönemin kendine özgü özellikleri olmasına karşın, ergenlik ve menopoz dönemleri kadın yaşamı üzerindeki etkileri nedeni ile en önemli dönemlerdir. Menopozal dönemde kadında; östrojen eksikliğine bağlı fiziksel ve ruhsal birtakım değişiklikler meydana gelmekte ve buna bağlı bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Bunlardan başlıcaları; kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, sıcak basması, uyku sorunları, depresyon, cinsel istekte azalma, stres inkontinans gibi sorunlardır. Bu tür sorunlar kadının yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu nedenle menopozal dönemin sağlık çalışanları tarafından özel olarak ele alınması gerekmektedir. Bu döneme ait semptomların erken tanılanması, bunlara yönelik yapılacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin planlanması ve böylece kadınlara sağlık bilincinin kazandırılması, bu dönemde yaşanabilecek sorunlarla başa çıkabilmesini sağlamak açısından yararlı olacaktır.Özet: Kadın hayatı çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk,menopoz ve yaşlılık olmak üzere beş dönemden oluşur. Bu dönemlerden her birikendine özgü fiziksel, psişik ve hormonal farklılıklar gösterir. Her döneminkendine özgü özellikleri olmasına karşın, ergenlik ve menopoz dönemleri kadınyaşamı üzerindeki etkileri nedeni ile en önemli dönemlerdir. Menopozal dönemdekadında; östrojen eksikliğine bağlı fiziksel ve ruhsal birtakım değişikliklermeydana gelmekte ve buna bağlı bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Bunlardanbaşlıcaları; kas-eklem ağrısı, baş ağrısı, sıcak basması, uyku sorunları,depresyon, cinsel istekte azalma, stres inkontinans gibi sorunlardır. Bu tür sorunlarkadının yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu nedenle menopozal dönemin sağlıkçalışanları tarafından özel olarak ele alınması gerekmektedir. Bu döneme aitsemptomların erken tanılanması, bunlara yönelik yapılacak eğitim ve danışmanlıkhizmetlerinin planlanması ve böylece kadınlara sağlık bilincininkazandırılması, bu dönemde yaşanabilecek sorunlarla başa çıkabilmesini sağlamakaçısından yararlı olacaktır.Anahtarkelimeler: hemşire, klimakterik dönem, menopoz, semptom, Abstract: A woman life is composed of five stages, namely childhood,adolescence, sexual maturity, climacteric and senescence.  Each of these stages shows specific physical,psychic and hormonal differences. Although each stage has unique features,adolescence and menopause stages are the most important stages due to theireffects on woman life. In menopausal period, the woman experiences somephysical and psychic changes based on lack of estrojen and accordingly someproblems. The main problems are muscle and joint pain, headache, hot flush,sleep problems, depression, sexual anorexia and stress incontinence, etc. Thesekinds of problems deteriorate her quality of life. Therefore, the menopausalperiod should be specially addressed by the health care personnel. Earlydiagnosis of symptoms belonging to this period, planning related training andconsultancy services, and hence making women gain health awareness will be beneficialfor women to cope with problems arising in this period. Key words: Nurse, climacteric, menopause, symptoms

Anahtar Kelimeler

entrNurse, Climacteric, Menopause, SymptomsKadın
Amore M, Donato PD, Berti A, Palareti A, Chirico C, Papalini A, Zucchini S. Sexual and psychological symptoms in the climacteric years. Maturitas 2006; 56: 303-11.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 17 Ocak 2013
Bölüm Derleme Bölümü
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Ocak 2013


Makalenin Yazarları
Aslı SİS ÇELİK
Türkan PASİNLİOĞLU