Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Megaron

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Urban growth and sprawl of mersin city, turkey: change analysis based on earth observation and socio-economic data

Yazar kurumları :
Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Mersin University, Mersin, Turkey1, German Remote Sensing Data Center (DFD), German Aerospace Center (DLR), Wessling, Germa
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is the contextualization of urban growth and sprawl experienced in the coastal conurbation of Mersin in southern Turkey. For this purpose, an interdisciplinary approach has been developed by using methods of remote sensing and social sciences. The sample areas, identified by using a series of satellite images available for the period 1987-2009, have been examined using a multi-temporal change detection approach in combination with available statistics and on-site excursions in order to understand the pattern of development. What is evident from this study is that an interdisciplinary perspective on the examination of urban growth and sprawl provides us with timely results that can be employed in urban and regional planning activities.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin güneyinde yer alan Mersin kıyı bitişik-kentleşmesinde (konürbasyonunda) yaşanan kentsel büyüme ve saçaklanmanın bağlamlaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, uzaktan algılama ve toplum bilimlerinin yöntemleri kullanılarak disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirilmiştir. 1987 ve 2009 arası dönem için elde edilebilir olan bir seri uydu görüntüsü kullanılarak tespit edilen örnek alanlar, bir çoklu-zamansal değişim tespiti yaklaşımı eşliğinde elde edilebilen istatistiki veriler ve yerinde yapılan incelemeler ile gelişme örüntülerinin anlaşılabilmesi ve bağlamlaştırılması amacıyla incelikli biçimde araştırılmıştır. Bu çalışmadan ortaya çıkmıştır ki, kentsel büyüme ve saçaklanmanın disiplinlerarası bir bakışaçısı ile irdelenmesi, kent ve bölge planlama çalışmalarında kullanabileceğimiz sonuçları bizlere daha vakitlice sunmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :