Yıl 2014, Cilt: 7 Sayı : 2 Sayfalar 33 - 36 2014-01-01
Partial Budgeting Applications in Animal Production
Hayvansal Üretimde Kısmi Bütçeleme Uygulamaları
Hasan ÇİÇEK,Murat TANDOĞAN
42 261

In this study, economic efficiency of partial budgeting model was described in animal production.The impact of the planned changes in production to enterprise’s income was analyzed by partial budgeting in a sample scenario that generated for dairy cattle activity. In addition, the role of this economic model at simple decisions was evaluated that is taken in control and treatment of animal disease. As a result, it was emphasized that partial budgeting can be used in all areas of animal production and optimization can be provided for producer decisions.
Bu çalışmada, kısmi bütçeleme modelinin hayvansal üretimdeki ekonomik etkinliği anlatılmıştır. Süt sığırcılığı faaliyeti için oluşturulan örnek bir senaryoda, üretimde planlanan değişikliklerin işletme kazancına olan etkisi kısmi bütçeleme ile analiz edilmiştir. Ayrıca bu ekonomik modelin hayvan hastalıkları kontrol ve tedavisinde alınacak basit kararlardaki rolü değerlendirilmiştir. Neticede kısmi bütçelemenin hayvansal üretimin her alanında kullanılabileceği ve üretici kararlarında optimizasyon sağlayabileceği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Anonim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanlığıAfyonkarahisar İl Müdürlüğü kayıtları. 2013yılı ürün maliyet çizelgesi.2014.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014


Makalenin Yazarları
Hasan ÇİÇEK
Murat TANDOĞAN