Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’5 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

· Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir.

 

· Türkçe yayınlanan çalışmalarda Öz ve Abstract\'ı takiben 600 – 1000 kelime arasında ve 5 ana başlık (Purpose, Method, Results, Discussion, Conclusion) altında geniş İngilizce özet (extended summary) yazılmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde kısa ve geniş Türkçe özet istenmemektedir.

 

· Yayın dili Türkçe olan makalelerin (abstract, extended summary hariç) 6000 kelimeyi geçmemelidir. Yayın dili İngilizce olan makalede ise makalenin tamamı 6000 kelimeyi geçmemelidir.

 

· Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

 

· Makalelerin KIJEHS şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.