Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

MAKALE DEĞERLENDİRME İŞLEM SIRASI

 

Dergiye yayınlanması için gönderilen makale şu işlemlerden geçerek değerlendirilmektedir:

a) Dergiye Makalenin Gönderilmesi: Dergiye makale sahibi; dergi başvuru formu, 4 çıktı (3’ünde makale sahip(ler)inin isimleri bulunmayan), makalenin bulunduğu bir cd ve işlemler için ödeme makbuzu ile başvuru yapılır.

b) Makalenin Kaydı:Makale bir başvuru numarası ile kayda alınır.

c) Makalenin Hakemlere Gönderilmesi: Dergi yazım kuralları ve dergi hakem formu ile birlikte makale, 1 (+ 15 gün) aylık sürede değerlendirilmek üzere bir üst yazı ile 3 adet hakeme gönderilir. Bu süre sonunda cevap alınmayan hakem(ler)in yerine yeni bir hakem atanır.

d) Makalenin Değerlendirilmesi: Makale hakkında hakemlerce herhangi bir düzeltme istenmeden kabul kararı verilmiş ise, makale değerlendirilmek üzere doğrudan yayın kuruluna gönderilir.

Makale için hakemlerce düzeltme istenmişse, makale istenilen düzetmelerin yerine getirilmesi için sahibine ile iade edilir. Makale sahibi tarafından düzeltilen yazı tekrar gönderilir. Makalenin bu son düzeltilmiş halinin, hakemlerin isteği doğrultusunda yapılıp yapılmadığının yayın kurulunun kontrolünden sonra yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Eğer hakemlerce düzeltme istenmişse ve makalenin düzeltilmiş hali hakemlerce yeniden kontrol edilmek istenirse; makale üzerinde makale sahibi tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makalenin düzeltilmiş hali hakeme yeniden gönderilir. Bunun için de hakemlere yeniden 15 gün süre tanınır.

Makale için hakem görüşleri tamamlandığında, üç hakemden en az ikisi kabul veya ret kararı vermiş ise bu görüşler doğrultusunda makale yayın kurulu kararı ile kabul veya reddedilir.

e) Makalenin Kabulü ve Yayınlanması:İşlemi tamamlanan makale için yazara kabul belgesi gönderilir ve Yayın Kurulunun takdirine göre basılmak üzere sıraya alınır.