Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İktisadi Yenilik

Dergi hakkında bilgi.

A. Genel Şartlar

İktisadi Yenilik Dergisi, yılda en az iki defa yayınlanan hakemli bir e-dergidir.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ayrıca İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.

Dergiye gönderilen yazılar, ön şartları karşılamaları halinde hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan makaleler yazara geri verilmez.

Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir.

Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları İktisadi Yenilik Dergisi’ne aittir. Yayınlanmış makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.

Makalenin Microsoft Office Word programında yazılmış hali, e-postayla iktisadiyenilik@siirt.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

B. Makale Yazım Şartları

Makaleler rtf, doc veya docx biçimlerinde hazırlanabilir.

Makale dosyasının ismi yazarların soyadları verilerek kaydedilmelidir. Bu dosyaya makale yazılabilir ya da kopyala/yapıştır yöntemi ile uygun biçime getirilebilir.

Makaleler, Microsoft Office Word programında “Times New Roman 12 Punto” karakteriyle ve “1” satır aralıkla yazılmalıdır.

Sayfa yapısı A4 seçilmeli; sağ, sol, üst ve alt kenarlardan “2,5 cm” boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti olmamalı ve paragraf aralarında bir boşluk olmalıdır.

Makalede 150 kelimeyi aşmayacak Türkçe ve makale sonunda bir İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce ayrı ayrı en az 3, en çok 5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Makalede Türkçe ve yabancı dilde başlıklar yer almalıdır.

Dergide, kaynak gösterme, metin içinde parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı olarak verilmelidir. Örnek: (Cem, 2009: 26).

Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla ve alfabetik olarak “Kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde yazarların JEL Kodunu belirtmesi gerekmektedir. Türkçe ve yabancı dilde belirtilen anahtar kelimelerin alt kısmına JEL Kodu yazılmalıdır. JEL Koduna aşağıda belirtilen adresten ulaşılabilir.

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

C. Hakem Değerlendirme Süreci

İktisadi Yenilik Dergisi hakemli bir dergidir. Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli, özgün ve yaygın etkisi yüksek bilimsel çalışmaların yayınlanmasını sağlamaktır. İktisadi Yenilik Dergisi’ne yayımlanmak amacıyla gönderilen bütün makaleler aşağıda ifade edilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

-Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen tüm yazılar önce Editörler tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir.

-Hakem Politikası

İktisadi Yenilik Dergisi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

-Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasını geçen yazılar, editör tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. Hakemler, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak hakem havuzundan seçilmektedirler. Hakemler kendilerine gönderilen yazıları; özgünlük, alana katkı, problemin ifade edilmesi ve ilgili literatürün eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi, yöntem, bulguların sunumu, sonuçların ilgili literatürle ilişkilendirilerek tartışılması ve doğurguların belirtilmesi açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar/yazarlar, hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzletmeleri en geç 30 gün içerisinde tamamlayarak, yaptıkları düzeltmeleri açıklayan bir metinle birlikte editöre tekrar gönderler.

Hakemler, aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.

-Son Değerlendirme

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayımlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme, editör tarafından yapılır. Editör tarafından "yayımlanabilir" kararı verilen makaleler yayım sırasına alınır.

-Hakem Değerlendirme Sürecinin Uzunluğu

Hakem değerlendirme süreci istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de bir ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir.

İktisadi Yenilik Dergisi’ne makale gönderen yazar/yazarlar, Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.