Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar yayımlanır. Derginin amacı, sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alanda yapılmış özgün çalışmaların yayımlanmasına fırsat vermektir. 8. Hakemler, Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan profesör ve doçent öğretim üyeleridir. Yayın Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde yurtdışındaki üniversitelerde görevli doçent ve profesörler arasından da hakem seçilebilir. Gelen yazının uzmanı profesör ve doçent bulunamaması halinde konunun uzmanı olan yardımcı doçent ya da doktoralı bilim insanları da hakem olarak seçilebilir.  9. Makale değerlendirme sürecinde yazar ve hakem isimleri gizli tutulur. 10. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makale veya yazıların yayımlanmasına, raporlar çerçevesinde yazarlardan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir ve yazarlara bildirilir. 11. Yazarlar, hakemler tarafından istenilen bütün değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. İstenilen değişiklikler yapılmadan makale ve yazılar basılamaz. Yazarlar, yaptıkları değişiklikleri içeren bir raporu, düzeltilmiş makale veya yazılarıyla birlikte dergiye gönderirler. 12. Bir yazarın aynı sayıda veya birbirini takip eden iki sayıda birden fazla makalesi yayımlanamaz. 13. Dergiye gönderilen yazılar yazarlarına iade edilmez. 14. Dergide yayımlanan yazıların bütün sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayımlanan yazılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin görüşünü yansıtmaz. 15. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin bu web sayfasında (sbd.ogu.edu.tr) yer alan yeni ve önceki sayılara ait makaleler sosyal yarar açısından araştırmacıların hizmetine sunulmuş olup bu sayfada ve derginin basılı halinde yer alan bilgilerin  ihtilafı halinde derginin basılı hali esas alınmalıdır.  

 

 

<table align="" justify""="" borderwidth="" 0px""="" class="" icerik""="" font-family:="" id="" ctl00_contentplaceholder1_datalist1_ctl00_label2""="" line-height:="" span="" style="" font-family:"="" td="" text-align:="" tr="">