Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olması gerekir.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak hazırlanmış olması şarttır.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır.

5-Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilmez. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir.

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word 6.0 ve üzeri bir programda Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralığı ile yazılmış olmalı(Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı). Marj ayarları:üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, Paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk.

8-Çalışmanın başına, yaklaşık 150 sözcükten oluşan Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca) Öz ve Anahtar kelimeler konulması, ayrıca gönderilen çalışmanın ana sayfadaki "e-sosder içerik" başlığı altındaki ANABİLİM DALLARINDAN hangisinde yayınlanılması isteniyorsa o anabilim dalının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

9-Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir.

10- Elektronik Sosyal Bilimler Dergisine yazı gönderen yazar; ad ve soyadını, akademik ünvanını, çalıştığı kurumu, telefon numarasını, elektronik posta adresini, varsa çalışmasını destekleyen kurumu belirtmelidir.

11-Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

12-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

13-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

14-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.

15- Bilimsel çalışmalar için gönderilecek Makale Katkı Payı:

Cahit Aydemir adına,
TL Hesabı:
Garanti Bankası Diyarbakır Şb.
456-6689820
IBAN : TR2000 0620 0045 6000 0668 9820

Türkiye İş Bankası Diyarbakır-ofis şb.
8303-0242243
IBAN : TR6900 0640 0000 1830 3024 2243

Not: Katkı payları; gönderilen makaleler
1Mb a kadar ise 200 tl,
1Mb-2Mb arası ise 250 tl,
2Mb-3Mb arası ise 350 tl dir.
*Katkı payları yatırıldıktan sonra aydemir@esosder.org adresi bilgilendirilmelidir.
*Gönderilen çalışmanın yayımlanmaması durumunda yatırılan ücretin %50 si iade edilir.
*Katkı payı yatırılmayan makalelerin hakem süreci başlatılmayacaktır.