Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİNDE YAYINLANMAK ÜZERE
GÖNDERİLECEK MAKALELERLE İLGİLİ NORMLAR


•    Makalelerin konusu Enstitünün faaliyet alanı ile ilgili olmalı.
•    Makaleler IBM uyumlu bilgisayarlarda ve Microsoft Word programında Times New Roman karakteriyle yazılmalı.
•    Makale Türkçe ve yabancı dilde başlık ve öz içermeli. Özet yerine Öz yazılmalıdır.
•    Makalede Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler bulunmalı.
•    Metin ebadı (sayfa numaraları hariç) 13 x 20 cm. ölçülerinde ve yazım kurallarına uygun olmalı.
•    Metin 11 punto, dipnotlar ise 10 punto büyüklüğünde yazılmalı.
•    Dipnotlarda verilen kaynakların yazımında şu noktalara dikkat edilmeli:
a)    Kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük vb. eserlerin adları, italik harflerle yazılmalıdır (O. Aslanapa, Anadolu’da İlk Türk Mimarisi... gibi). Ayrıca kaynak kişinin soyadı küçük harflerle yazılmalıdır.
b)    Makale adları tırnak içinde ve düz harflerle yazılmalıdır (D. Kuban, “İstanbul’un Tarihi Yapısının Genel Özellikleri”.... gibi). Ancak makalenin yer aldığı kitap ve dergi adı bold olarak yazılmalıdır.
c)    Makalenin içeriği gereği, dipnotların dışında sonunda kaynakça verilmelidir.
•    Öğretim yardımcıları, makalelerini Bölüm Başkanlarının; yüksek lisans ve doktora düzeyinde bulunan makale yazarları ise yüksek lisans veya doktora yaptıkları Enstitü Müdürlüğünün “Yayınlanabilir” yazıları ekinde göndermeli.
•    Makale metni 12 sayfayı; fotoğraf, çizim ve şekiller ise 10 adedi geçmemeli. Fotoğraf numaraları için Foto.1,Foto.2, Foto. 3,.....; Çizim numaraları için Çiz.1, Çiz.2, Çiz.3,...; Şekil numaraları için Şek.1, Şek.2, Şek.3,... şeklinde kısaltma yapılabilir.
•    Resim, çizim, dia ve şekiller kaliteli olmalı.
•    Gönderilen makaleler, konuyla ilgili iki öğretim üyesine (Hakem) gönderilir ve her ikisinden de olumlu cevap geldikten sonra Enstitü Yayın Kurulu’nun, daha sonra Yönetim Kurulunun kararıyla yayınlanır. Ancak raporlardan biri olumsuz diğeri olumlu geldiği takdirde makale bir üçüncü hakeme gönderilir. Oradan gelecek değerlendirmeye göre yayınlanır ya da yayınlanmaz. Yayınlanmayan makale sahibine iade edilmez; ancak istenirse elden iade edilebilir.