Universal Journal of History and Culture (UJHC) (Univers. J. Hist. Cult.), sosyal bilimler üzerine yüksek kaliteli makaleler yayınlayan uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergi, bu alandaki farklı disiplinlerdeki araştırmacıların mesleki ilgi alanlarını karşılayacak uluslararası bir akademik platform sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi, araştırmacılar ve ilgili mesleki ve akademik kurumlardan oluşmaktadır. Bu dergide yayınlanacak bir makale, yeni fikirler içermeli ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmelidir. Benzerlik yüzdesi %39'dan az olmalıdır.

Cilt: 2 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı