Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 1301-7985 | e-ISSN 2536-5142 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin amacı; Fen bilimleri, Mühendislik bilimleri ve Fen-Matematik Eğitimi alanlarında yapılan özgün araştırma makaleleri, kısa makaleleri, derlemeleri bu alanlarda saygın akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlamaktır. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup 1999 yılından bu yana yılda iki kez (ocak ve temmuz aylarında) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz http://fbed.balikesir.edu.tr/ adresi üzerinden makale kabulü yapmaktadır.   Yayım İzni Bireysel kullanım dışında, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan makaleler ve bu makalelerde yer alan şekiller ve tablolar yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Bilimsel makalelerde akademik usullere uygun atıf yapılmak sureti ile alıntı yapılabilir. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. İlter KUŞ Balıkesir Üniversitesi Rektörü                           EDİTÖRLER   Baş Editör Prof. Dr. Necati ÖZDEMİR Balıkesir Üniversitesi   Alan Editörleri  Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER (Eğitim Bilimleri) Balıkesir Üniversitesi Doç. Dr. Fırat EVİRGEN (Temel Bilimler) Balıkesir Üniversitesi  Doç. Dr. Umut OKKAN (Mühendislik Bilimleri) Balıkesir Üniversitesi  Doç. Dr. Nuray GEDİK (Mühendislik Bilimleri) Balıkesir Üniversitesi   YAYIN KURULU Prof. Dr. M. Sedat KABDAŞLI                 Prof. Dr. Serdar KALE                           Prof. Dr. Ramazan KÖSE                       Prof. Dr. Hatice TORCU KOÇ               Prof. Dr. Kemal LEBLEBİCİOĞLU             Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ                       Prof. Dr. Mustafa TAVASLI                     Prof. Dr. İlyas UYGUR                           Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU             Prof. Dr. Metin DEMİRTAŞ                     Doç. Dr. Yasemin İNCE GÜNEY                            İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Dumlupınar Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Düzce Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında 2015 yılından itibaren indekslenmektedir. GOOGLE AKADEMİK ALINTI SAYISI: Yıllara göre Google Akademik Alıntı Sayısı için lütfen tıklayınız.   Thomson Reuters Master Journal List (Zoological Record)
Devamını Okumak İçin Tıklayın
Cilt: 22 Sayı: 1 - 2020
 1. PON1 enzimi üzerine DT-15-Crown-5 taç eterinin etkisinin araştırılması
  Sayfalar 13 - 19
  Adem ERGÜN,Baki ÇİÇEK
 2. Üniversite tercihinin bulanık aksiyomatik tasarım ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 20 - 33
  Hanife PALABIYIK,Sümeyye BAYINDIR,Özer UYGUN
 3. Yeni 3,5-disübstitüe-2-pirazolin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
  Sayfalar 34 - 47
  Nuran KAHRİMAN
 4. Harmonik bozulma şartlarında transformatör yüklenme kapasitesinin maksimizasyonu için pasif filtre tasarımı
  Sayfalar 48 - 65
  Emine H. DEMİRCİOĞLU,Alp KARADENİZ,Murat Erhan BALCI
 5. Fonksiyonel diferansiyel denklemlerin bir sınıfının çözümü için yeni bir yöntem
  Sayfalar 66 - 79
  Burcu GÜRBÜZ
 6. Olabilirlik ortalama – varyans modelinin matematiksel analizi
  Sayfalar 80 - 91
  Furkan GÖKTAŞ,Ahmet DURAN
 7. Çimento, kireç ve uçucu kül ile iyileştirilen kaolin bentonit karışımı zeminlerin mekanik özellikleri
  Sayfalar 92 - 105
  Tuğba ESKİŞAR
 8. Altın semi-Riemann manifoldların semi-invaryant lightlike altmanifoldları
  Sayfalar 106 - 121
  Nergiz (ÖNEN) POYRAZ,Burçin DOĞAN
 9. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel yapısı: Balıkesir ili örneği
  Sayfalar 122 - 132
  Fehmi ÇİVİCİ,Tülay ÇİVİCİ
 10. Tabakalanmış zemin profillerinde inşa edilen tekil kırmataş kolonların sayısal analizi
  Sayfalar 133 - 148
  Zülal AKBAY ARAMA
 11. Sonlu devirli grupların birim grafları
  Sayfalar 149 - 158
  Nazmiye Feyza YALÇIN,Yakup KIRĞIL
 12. Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu
  Sayfalar 159 - 171
  Merve ERDİK,Yeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ
 13. Ayvalık tuzlasında yayılış gösteren Halimione portulacoides (l.) ve Suaeda prostrata subsp. prostrata pall. taksonlarında bakır (Cu) birikimi (Balıkesir-Türkiye)
  Sayfalar 172 - 180
  Güngör AY,Murat KILIÇ,Fatma KOÇBAŞ,Fatma MUNGAN KILIÇ
 14. Çekişmeli üretken ağ modellerinin görüntü üretme performanslarının incelenmesi
  Sayfalar 181 - 192
  Gaffari ÇELİK,Muhammed Fatih TALU
 15. Sheffer stroke temel cebirlerinden MTL-cebirlerine bir köprü inşası
  Sayfalar 193 - 203
  İbrahim SENTURK
 16. Farklı oranlardaki Eu2O3—Li2O—TeO2 karışımlarının gama radyasyonu yalıtım özelliklerinin Geant4 simülasyon kodu ve WinXCOM veri yazılımı kullanılarak karakterizasyonu
  Sayfalar 204 - 215
  Ali AŞKIN,Murat DAL
 17. Türk sofralık yeşil zeytinlerin antioksidan özellikleri üzerine İspanyol yöntemi ile işlemenin etkisi
  Sayfalar 216 - 227
  Elif SAVAŞ
 18. Düşük kütle oranlı iki değen çift yıldızın yörünge dönemi değişimlerinin incelenmesi: V404 Peg ve V619 Peg
  Sayfalar 228 - 239
  Burcu ÖZKARDEŞ
 19. Sarımsak ekstraktlarının polifenol oksidaz üzerine inhibitör etkisi
  Sayfalar 240 - 247
  Mehmet Emin DİKEN
 20. 2-normlu uzaylarda tanımlı yeni modular dizi uzayı
  Sayfalar 248 - 254
  Gülcan ATICİ TURAN
 21. Değişmeli bir idempotent ve bir tripotent matrisin bazı lineer kombinasyonlarının alternatif karakterizasyonları
  Sayfalar 255 - 268
  Tuğba PETİK,Burak Tufan GÖKMEN
 22. RF spektrum algılamasına dayalı rastgele sayı üreticisi: enerji dedektörü ve spektral korelasyon fonksiyonu yaklaşımı
  Sayfalar 269 - 280
  Ali Rıza EKTİ
 23. Alüminyum-karbon elyaf sandviç kompozit levhaların V-bükme işleminde bükme açılarının ve bükme yönlerinin geri esneme üzerindeki etkisi
  Sayfalar 281 - 290
  Ali IŞIKTAŞ,Vedat TAŞKIN
 24. Duhem histeresisin Riemann-Liouville kesirli türevi ile modellenmesi
  Sayfalar 291 - 299
  Beyza Billur İSKENDER EROĞLU
 25. Multimodal ve unimodal taşımacılık için rota karşılaştırılması: Hatay-Tekirdağ vaka analizi
  Sayfalar 300 - 317
  Ömer Faruk CANSIZ,Kevser ÜNSALAN
 26. Balıkesir ilinde semt pazarlarında satışa sunulan yoğurtların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
  Sayfalar 318 - 326
  Hakan TAVŞANLI,Mukadderat GÖKMEN,Adem ÖNEN
 27. Değiştirilmiş Boussinesq-Burger denklemlerinin yarı analitik incelemesi
  Sayfalar 327 - 333
  Sinan DENİZ
 28. EN AW-5754 ve EN AW-5083 alüminyum alaşımlarının sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmelerinde kullanılan farklı takım geometrilerinin kaynaklı birleştirmeye etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 334 - 344
  Fatmagül TOLUN
 29. Fuzzy Laplace dönüşümüyle üçüncü-mertebe fuzzy diferansiyel denklemler üzerine
  Sayfalar 345 - 353
  Hülya GÜLTEKİN ÇİTİL
 30. Betonarme kolonların eşdeğer akma eğriliği için önerilen pratik bağıntıların irdelenmesi
  Sayfalar 354 - 366
  Umut HASGÜL
 31. PON1 enzimi üzerine DT-15-Crown-5 taç eterinin etkisinin araştırılması
  Sayfalar 13 - 19
  Adem ERGÜN,Baki ÇİÇEK
 32. Üniversite tercihinin bulanık aksiyomatik tasarım ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 20 - 33
  Hanife PALABIYIK,Sümeyye BAYINDIR,Özer UYGUN
 33. Yeni 3,5-disübstitüe-2-pirazolin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
  Sayfalar 34 - 47
  Nuran KAHRİMAN
 34. Harmonik bozulma şartlarında transformatör yüklenme kapasitesinin maksimizasyonu için pasif filtre tasarımı
  Sayfalar 48 - 65
  Emine H. DEMİRCİOĞLU,Alp KARADENİZ,Murat Erhan BALCI
 35. Fonksiyonel diferansiyel denklemlerin bir sınıfının çözümü için yeni bir yöntem
  Sayfalar 66 - 79
  Burcu GÜRBÜZ
 36. Olabilirlik ortalama – varyans modelinin matematiksel analizi
  Sayfalar 80 - 91
  Furkan GÖKTAŞ,Ahmet DURAN
 37. Çimento, kireç ve uçucu kül ile iyileştirilen kaolin bentonit karışımı zeminlerin mekanik özellikleri
  Sayfalar 92 - 105
  Tuğba ESKİŞAR
 38. Altın semi-Riemann manifoldların semi-invaryant lightlike altmanifoldları
  Sayfalar 106 - 121
  Nergiz (ÖNEN) POYRAZ,Burçin DOĞAN
 39. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenicilerin sosyo-kültürel yapısı: Balıkesir ili örneği
  Sayfalar 122 - 132
  Fehmi ÇİVİCİ,Tülay ÇİVİCİ
 40. Tabakalanmış zemin profillerinde inşa edilen tekil kırmataş kolonların sayısal analizi
  Sayfalar 133 - 148
  Zülal AKBAY ARAMA
 41. Sonlu devirli grupların birim grafları
  Sayfalar 149 - 158
  Nazmiye Feyza YALÇIN,Yakup KIRĞIL
 42. Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu
  Sayfalar 159 - 171
  Merve ERDİK,Yeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ
 43. Ayvalık tuzlasında yayılış gösteren Halimione portulacoides (l.) ve Suaeda prostrata subsp. prostrata pall. taksonlarında bakır (Cu) birikimi (Balıkesir-Türkiye)
  Sayfalar 172 - 180
  Güngör AY,Murat KILIÇ,Fatma KOÇBAŞ,Fatma MUNGAN KILIÇ
 44. Çekişmeli üretken ağ modellerinin görüntü üretme performanslarının incelenmesi
  Sayfalar 181 - 192
  Gaffari ÇELİK,Muhammed Fatih TALU
 45. Sheffer stroke temel cebirlerinden MTL-cebirlerine bir köprü inşası
  Sayfalar 193 - 203
  İbrahim SENTURK
 46. Farklı oranlardaki Eu2O3—Li2O—TeO2 karışımlarının gama radyasyonu yalıtım özelliklerinin Geant4 simülasyon kodu ve WinXCOM veri yazılımı kullanılarak karakterizasyonu
  Sayfalar 204 - 215
  Ali AŞKIN,Murat DAL
 47. Türk sofralık yeşil zeytinlerin antioksidan özellikleri üzerine İspanyol yöntemi ile işlemenin etkisi
  Sayfalar 216 - 227
  Elif SAVAŞ
 48. Düşük kütle oranlı iki değen çift yıldızın yörünge dönemi değişimlerinin incelenmesi: V404 Peg ve V619 Peg
  Sayfalar 228 - 239
  Burcu ÖZKARDEŞ
 49. Sarımsak ekstraktlarının polifenol oksidaz üzerine inhibitör etkisi
  Sayfalar 240 - 247
  Mehmet Emin DİKEN
 50. 2-normlu uzaylarda tanımlı yeni modular dizi uzayı
  Sayfalar 248 - 254
  Gülcan ATICİ TURAN
 51. Değişmeli bir idempotent ve bir tripotent matrisin bazı lineer kombinasyonlarının alternatif karakterizasyonları
  Sayfalar 255 - 268
  Tuğba PETİK,Burak Tufan GÖKMEN
 52. RF spektrum algılamasına dayalı rastgele sayı üreticisi: enerji dedektörü ve spektral korelasyon fonksiyonu yaklaşımı
  Sayfalar 269 - 280
  Ali Rıza EKTİ
 53. Alüminyum-karbon elyaf sandviç kompozit levhaların V-bükme işleminde bükme açılarının ve bükme yönlerinin geri esneme üzerindeki etkisi
  Sayfalar 281 - 290
  Ali IŞIKTAŞ,Vedat TAŞKIN
 54. Duhem histeresisin Riemann-Liouville kesirli türevi ile modellenmesi
  Sayfalar 291 - 299
  Beyza Billur İSKENDER EROĞLU
 55. Multimodal ve unimodal taşımacılık için rota karşılaştırılması: Hatay-Tekirdağ vaka analizi
  Sayfalar 300 - 317
  Ömer Faruk CANSIZ,Kevser ÜNSALAN
 56. Balıkesir ilinde semt pazarlarında satışa sunulan yoğurtların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
  Sayfalar 318 - 326
  Hakan TAVŞANLI,Mukadderat GÖKMEN,Adem ÖNEN
 57. Değiştirilmiş Boussinesq-Burger denklemlerinin yarı analitik incelemesi
  Sayfalar 327 - 333
  Sinan DENİZ
 58. EN AW-5754 ve EN AW-5083 alüminyum alaşımlarının sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmelerinde kullanılan farklı takım geometrilerinin kaynaklı birleştirmeye etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 334 - 344
  Fatmagül TOLUN
 59. Fuzzy Laplace dönüşümüyle üçüncü-mertebe fuzzy diferansiyel denklemler üzerine
  Sayfalar 345 - 353
  Hülya GÜLTEKİN ÇİTİL
 60. Betonarme kolonların eşdeğer akma eğriliği için önerilen pratik bağıntıların irdelenmesi
  Sayfalar 354 - 366
  Umut HASGÜL