Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Bu dergide en çok okunan makaleler

Ülkemizde Gürültü Farkındalığı Sorunu: Şişli Örneği

Sayfalar 725 - 741

Sezgin SEZGİN, Ahmet MUTLU

GELİŞEN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KOBİLERE ETKİSİ

Sayfalar 117 - 136

Füsun GÖKALP, Erhan ADA, Dilek DEMİRHAN

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu EYİ 2020 Özel Sayısı - 2020 Son Sayı

MLP/RBF Ağ Mimarileriyle Hibrit MGARCH-ANN Model Performans Karşılaştırması: Petrol Fiyat Oynaklığı

Sayfalar 78 - 93

Nurcan METİN, Kübra KARADAĞ, Mehmet Kenan TERZİOĞLU
Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama

Sayfalar 207 - 220

Alparslan GÜZEY, Mehmet Mutlu AKINCI, Şenol ALTAN