DUYURU:

Sayın hocalarımız ve değerli yazarlarımız, okuyucularımız, 

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi bünyesinde editör ve redaksiyon ekiplerinde değişikliğe gidilecektir. Şu ana kadar devam eden süreçte görev yapan öğretim elemanlarının görevlendirilmesi 05.06.2020 tarihi itibari ile sonlanmıştır. Yeni gelen editör ve diğer ekiplerle ilgili bilgilendirme açıklamaları yapılacaktır.

Dergimiz şu anda makale kabulü yapmamaktadır. Yeni görevlendirilecek olan öğretim elemanları ve kurulların alacağı kararlar doğrultusunda makale kabulüne başlanacak tarihler belirlenecektir. 

Sağlıklı günler dileriz.

Bu dergide en çok okunan makaleler

Fen Öğretiminde Değişkenler Nasıl Adlandırılabilir?

Sayfalar -

Gülşen BAĞCI KILIÇ, Esra YARDIMCI, Duygu METİN

Cilt: 20 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı


ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Sayfalar 754 - 766

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Sayfalar 795 - 805

Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA


ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sayfalar 806 - 819

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ

Sayfalar 820 - 836

Tugra KARADEMİR COŞKUN, Turgay ALAKURT, Burcu YILMAZ
ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Sayfalar 945 - 959

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Sayfalar 1008 - 1023

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ


STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Sayfalar 1145 - 1160

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ
İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Sayfalar 1194 - 1205

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA