Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin fast food ürünleri tercih etme nedenleri

Yazar kurumları :
Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts1
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Hızlı hazır yemek sistemi; az zamanda çok sayıda tüketiciye hizmet veren, standart yöntemlerle hazırlanmış besinlerin üretildiği ve satıldığı bir yemek sistemidir. İnsanların zamanlarının eskiye oranla daha kısıtlı hale gelmesi, teknolojik gelişmelerin sonucunda dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen yeniliklerin eskiye oranla daha hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılması ve yaşam şekilleri arasındaki etkileşim, son yıllarda fast food ürünlere olan talebi artırmıştır. Söz konusu talep artışı, günümüzde dünyanın hemen her ülkesinde tercih edilen fast food ürünlerin tüketimine etki eden faktörlerin önemle ele alınmasını gerekli kılmıştır. Dış kaynak temelli fast food tüketim alışkanlığı genellikle gençler ve çocukların tercih ettiği bir türdür. Bu durum, geniş bir kitleye hitap eden bu yiyecek tüketimi türünün gençler açısından değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Araştırmanın amacı da Gazi Üniversitesi öğrencilerinin fast food ürünleri tercih etmelerinde etkili olabilecek değişkenleri önem derecelerine göre saptamak ve sınıflandırmaktır.

Özet İngilizce :

Fast food system is a system, services to a large number of consumer in a little while, produced and sold food prepared by standard methods. More limited people's time than in the past, as a result of tecnological developments; spreading of innovations, occur in different parts of the world, in a wide area more quicly than in the past and the interaction between life forms have increased the demand for fast food in recent years.The increase in demand made the factors affected the consumption of fast food products, preferred almost every country of the world today to be examine momentously. External resource-based fast food consumption habit is a species often preferred by young people and children. This condition make this kind of food consumption that appeal to a wider audience to be evaluate necessary. The aim of this study, identify and classify the variables which can be effective in Gazi University students' preference to fast food products.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :