Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gaziantep’te dört ve beş yıldızlı otellerin restoranlarında çalışan personelin kişisel hijyen uygulamaları üzerine bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Minister Of Family and Social Policies1, Gazi University, Faculty of Tourism, Department of Recreation Management2
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; Gaziantep'te faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin restoranlarında çalışan personelin kişisel hijyen uygulamalarının belirlenmesi ve bu uygulamaların cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve araştırma 2011 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında 200 personelin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmaya katılan personelin %33'ü kadın ve %67'si erkektir. Personelin el, yüz ve ayak yıkama uygulamaları incelendiğinde, "tuvalete girdikten sonra el yıkama" uygulamasının gerek kadın gerek erkeklerde en yüksek puan ortalamasına sahip olması en çok bu konuya dikkat edildiği sonucunu ortaya koymaktadır. Buna karşın "tuvalete girmeden önce el yıkama" uygulamasının kadınlarda ve "dışarıdan eve gelindiğinde el-yüz yıkama" uygulamasının erkeklerde en düşük puan ortalamasına sahip olması personelin bu uygulamayı yeteri kadar yerine getirmediğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, it has aimed to identify the personal hygiene practices of personnels working in restaurants of four and five star hotels in Gaziantep, and investigate whether these practices are statistically significant difference depending on the variable of gender. In this research was used descriptive survey model and it was carried out in the months of July and August in 2011 with participation of 200 personnels. 33% of the personnel who participated in the research are female and 67% are male. When the situation about the hand, face and foot washing practices of personnel is examined, having highest point average of both females and males related to "washing hands after toilet" shows that watched out most to this issue. In spite of that, having least point average among females of "washing hands before toilet" and among males of "washing hand-face when came from outside" shows that personnel is not implement enough these practices.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :