Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aktif işgücü piyasası politikaları ve mesleki yetiştirme: “işgücü yetiştirme kursları”nın etkinliğinin bursa ili örneğinde incelenmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ÇEEİ Bölümü1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de son yıllarda, Avrupa Birliği’nin de desteğiyle özellikle isgücü piyasasında yer alan düsük beceri düzeyine sahip gençler, kadınlar, uzun süreli issizler gibi dezavantajlı gruplara yönelik olarak Türkiye Đs Kurumu’nun uygulayıcısı olduğu aktif isgücü piyasası politikaları içerisinde yer alan isgücü yetistirme programlarının giderek önem kazandığı görülmektedir. Bu çalısma, isgücü yetistirme programları dahilinde yürütülen kurslardan biri olan istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarına odaklanarak, söz konusu kursların etkinliğini Bursa ili örneğinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçtan hareketle, ilk olarak, Türkiye Đs Kurumu’nun Bursa’daki isgücü mesleki yetistirme faaliyetlerinin 2007 yılı itibariyle genel görünümü sunulmustur. Đkinci olarak, kurumun dört firma ile isbirliği çerçevesinde gerçeklestirdiği istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarının etkinliği çesitli değiskenler bağlamında incelenmistir. Arastırmanın temel bulgularına göre, istihdam garantili isgücü yetistirme kurslarına katılan issizlerin ise yerlesme oranları çok yüksek olmakla birlikte, kuruma kayıtlı issizlerin söz konusu kurslar aracılığıyla ise yerlesme oranları çok düsüktür. Ayrıca, kadınların kurslara katılma oranları önemli ölçüde erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Bu sonuçlar, gerek kurslara katılım oranlarının artırılması gerekse katılımda cinsiyete yönelik farklılasmanın önüne geçilebilmesi için farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile isbirliğinin gelistirilmesi ve mevcut programların dısında belirli dezavantajlı gruplara yönelik etkin yetistirme programlarının gelistirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, it is seen that Workforce Training Programs are becoming to have a significant role as for disadvantaged groups particularly low-skilled young workers, women and long-term unemployed people in the Turkish labour market with the support of the European Union. This study aims to explore the efficiency of the Job Guaranteed Workforce Training Courses by focusing on the case of Bursa Province. With this aim, firstly it is presented the general outlook of the activities of Workforce Training Programs in Bursa by the end of 2007. Secondly, it is analyzed the effectiveness of Job Guaranteed Workforce Training Courses, which were carried out in collaboration with four companies in Bursa Province, in the context of some variables. According to the main findings, while on the one hand the ratio of job placement of the unemployed trainees who participated to the Job Guaranteed Workforce Training Courses is very high, on the other hand, the ratio of job placement of the registered unemployed trainees to Turkish Employment Organisation is very low. Additionally, the participant ratio of women is significantly stayed behind the participant ratio of men. Those findings indicate that it becomes essential to collaborate with companies which operate in diverse sectors for both increasing the courses’ participation and preventing the gender-based differentiation. Furthermore, it is also vitally important to develop the current workforce training programs for particular disadvantage groups in the Turkish labour market.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :