Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn kemmûne’nin ahlâk ve siyaset düşüncesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Müftülüğü1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Kemmûne (ö. 683/1284) muhtelif eserlerinde yaptığı ilimler tasnifinde felsefeyi nazarî ve amelî olarak ikiye ayırmıştır. İbn Kemmûne amelî hikmeti de ahlâk, tedbirü'l-menzil ve siyaset şeklinde üç kısma ayırmıştır. O, ahlâk ve siyasete dair konuları yöneticiye lazım gelen birtakım ahlâkî ve siyasî öğütleri içeren el-Kelimâtü'l-vecîze müştemiletün 'alâ nüketin latîfetin fi'l-ilmi ve'l-'amel adlı eserinde ele almıştır. Biz bu çalışmada İbn Kemmûne'nin ahlâk ve siyasete dair görüşlerini mukayeseli bir şekilde tahlil ettik.

Özet İngilizce :

Ibn Kammūna (d. 683/1284) offered classification of the sciences in his various works and divided philosophy (al-ulūm al-hikamiyya) into two main branches: theoretical and practical. He subdivided practical philosophy into three classes: ethics, economics and politics. He discussed the ethical and political issues in his al-Kalimāt al-wajīza musthamila 'alā nukat latīfa fī-l-'ilm wa-l-'amal that can be described as an example of literature of mirrors for princes. I considered in this article ethical and political views of Ibn Kammūna in a comparative manner.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :