Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iktisadi gelişmenin bölgesel düzeyde arttırılması: ege bölgesi kalkınma ajansları örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
272
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomilerin gelişmişlik düzeyleri, özellikle sanayi devrimi sonrasında önemli farklılıklar göstermiştir. Bu durum bölgesel temelde kutuplaşmalara sebep olmuş, kuzey-güney veya doğu-batı gibi gelişmişlik farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Türkiye'de de bu fark özellikle 1960'lı yıllardan itibaren doğu-batı ayrımı şeklinde oluşmuştur. Türkiye ekonomisinde 2006 yılında Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde alınan bir kararla ulusal kalkınma ajansları kurulmuştur. Kalkınma ajanslarının görevi öncelikle faaliyet gösterdiği bölgenin, diğer bölgelere göre gelişmişlik farklarını en aza indirmek ve bölgesel kalkınmaya yardımcı olmaktır. Çalışmada örnek olarak Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren; İzmir Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Güney Ege Kalkınma Ajanslarının kuruluşundan itibaren bölgeye sağladığı iktisadi kazanımlar incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Especially after the industrial revolution economic development levels has been showed significant differences. This situation has caused polarization at regional basis, such as north-south or east-west disparities revealed. In Turkey this difference has occurred especially in the form of east-west separation since 1960. In the process that become a member of European Union in 2006, Turkey's economy had been taken a decision that founding national development agencies. Primarily mission of development agencies is that minimize disparities of regions development and help the regional development. In study development agencies have been investigated that operating in Aegean region called İzmir Development Agency, Zafer Development Agency and South Aegean Development Agency since they have been founded.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :