Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları Üzerinde bir Araştırma

Bu araştırma üniversiteye devam eden 120 öğrencinin beslenme durumlarını incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma sonuçla­rından elde edilen bulgulara göre; Öğrencilerin %54,2'sinin devlet yurdunda kaldığı, aylık paralarından beslenmeye para ayırmayanlar %49,35'inin yurtta sabah kahvaltısı yaptıkları saptanmıştır. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin yemek yeme saatlerinin %41,66'sının düzenli ol­madığı, neden olarak da %34,2'sinin vakit bulamadıkları, %31,6 sının ise canının istemediği belirlenmiştir. Yemek saatleri düzenli olmayanların temel öğünleri dışında %23,93'ünün yiyecek tükettikleri, tespit edilmiştir öğrencilerin her iki yaş grubunda besin tüketim ortalamaları incelendiğin­de 15-18 yaş grubunun düşük, 19-24 yaş arası öğrencilerin ise enerji, kalsiyum, demir, vitamin A Vitamin C ortalamalarının yüksek olduğu sap­tanmıştır.  

A Research on the Nutrition Aspect of University Students (Turkish with English Abstract)

This research has been planned in order to investigate the nutrition aspect of 120 university attending students. According to the discoveries coming from the result of the research. 54.2% of the students are resident in the state dormitories and 49,35% of them who don't spare money for food from the monthly costs have breakfast in the dormitory. It has been determined that 41.66% of the students who stay in the dormitory do not have regular meal times and that the reason for this is 34.2% of them do not have time, and 31,6 % of them do not want to. it has been discovered that 23,93 % of the students who do not have regular meal times consume food at other times than the basic meal times. After investigating the food consumption averages of the both age groups, it has been determined that for 15-18 age group it is low; the energy, calcium, iron Vitamin A and Vitamin C averages are high for age group 19-24.