Kavun Çekirdeği ve Acıbademin Bazı Bileşim Unsurları Üzerine bir Araştırma (İngilizce)

Kavun çekirdeği ve acıbademin protein ve yağ miktarları ile yağlarının karakteristikleri araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kurumaddede sırasıyla, ham yağ %33.23 ve %51.04, ham protein %24.10 ve %28.13’tür. Önemli yağ asitleri olarak, kavun çekirdeği yağında %60.01 konsantrasyonunda linoleik asit (18:2) ve acıbadem yağında %68.58) konsantrasyonunda oleik asit (18:1) varlığı saptanmıştır.

A Research on Some Compositional Properties of Melon Seed and Bitter Almond (in English)

Protein and oil amounts and oil characteristics of melon seed and bitter almond were investigated. On a dry basis, the data obtained for the two seeds were as follows; crude oil 33.23% and 51.04%; crude protein 24.10% and 28.13%. The major fatty acids of the oils were linoleic acid (18:2) at the concentrations of 60.01% and oleic acid (18:1) at the concentrations of 68.58%, respectively.